صدور حکم سبز؛ شیوه‌ای کارآمد برای ترغیب متخلفان به حفظ محیط زیست

صدور حکم سبز؛ شیوه‌ای کارآمد برای ترغیب متخلفان به حفظ محیط زیست

یک واحد تولید آجر واقع در شهرستان برخوار به دلیل فعالیت همراه با آلودگی هوا مکلف به کاشت درخت گردید.

به گزارش«پارما» از اداره حفاظت محیط زیست برخوار، یک واحد تولید آجر واقع در این شهرستان به دلیل فعالیت همراه با آلودگی هوا مکلف به کاشت تعداد 50 اصله درخت گردید.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست برخوار در این باره گفت: چند سالی از ورود مجازات‌های جایگزین به احکام قضات و روند قضائی کشور می‌گذرد و شاهد تأثیرات مثبت آن در حوزه‌های مختلف به ویژه در مورد جرائم زیست محیطی بوده‌ایم.

محمد ولیدمغربی افزود؛ پیرو شکایت این اداره از واحد تولید آجر واقع در شهرستان با توجه به ارتکاب بزه ایجاد آلودگی هوا از طریق فعالیت در کوره آجر پزی متهم مکلف به اجرای دستور مقام قضایی جهت کاهش آثار زیان بار جرم ارتکابی و هماهنگی با این اداره مبنی بر کاشت تعداد 50 اصله درخت غیر مثمر در اطراف محل کوره تولید آجر گردید.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات