شهردار ارومیه از تقاطع غیر هم سطح آذربایجان بازدید میدانی کرد

شهردار ارومیه  از تقاطع غیر هم سطح آذربایجان بازدید میدانی کرد.

به گزارش ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛ دکتر حسین مهدی زاده شهردار ارومیه با  حضور در محل  تقاطع غیر هم سطح آذربایجان ضمن بازدید میدانی از این پروژه  در دست ساخت، از نزدیک در جریان  امورات اجرایی و مشکلات پروژه  قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات