کنترل قیمت ملک در گرو افزایش عرضه است

از طرفی هم روی کاغذ قول می‌دهیم که برای متقاضیان در سال یک‌میلیون مسکن بسازیم تا زمانی که این موضوع عملیاتی نشود جلوی حباب قیمت مسکن گرفته نخواهد شد. محمد صالحی با بیان اینکه باید جلوی دلالی و واسطه‌گری افراد در حوزه مسکن گرفته شود، تصریح کرد: تا زمانی که عرضه نسبت به تقاضا بیشتر نباشد مشکل مسکن و افزایش قیمت آن به راحتی حل نخواهد شد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات