447 پایش زیست محیطی واحد های آلاینده هوا  در استان اصفهان طی یک هفته

447 پایش زیست محیطی واحد های آلاینده هوا در استان اصفهان طی یک هفته


گروه پایش حفاظت محیط زیست استان اصفهان طی هفته گذشته 447 پایش زیست محیطی در بخش هوا انجام دادند.

به گزارش "پارما" از معاونت محیط زیست انسانی حفاظت محیط زیست استان اصفهان، با تلاش گروه های پایش اعزامی از این اداره کل و ادارات مستقر در شهرستان های درگیر آلودگی هوا طی هفته گذشته 447 واحد صنعتی، معدنی و خدماتی استان  پایش شد.


بر اساس این گزارش، از روز یکشنبه 12 تا پایان روز جمعه 17 دی ماه جاری گروه های پایش هوای این اداره کل، 72 مورد پایش شبانه و 375 مورد پایش روزانه از واحدهای صنعتی و معدنی داشته اند که از این تعداد برای53 واحد بازدید شده که سابقه تخلف نداشتند، اخطاریه زیست محیطی صادر شد و 15 واحد آلوده کننده محیط زیست نیز به دلیل بی توجهی به اخطاریه های پیشین این اداره کل، به مراجع قضایی استان ارجاع شدند.همچنین طی هفته گذشته توسط گروه های پایش محیط زیست استان با همکاری مراجع قضایی و انتظامی از فعالیت دو واحد آلاینده هوا جلوگیری شد.

با احتساب عملکرد پایش در هفته گذشته از تاریخ 15 آبان تا 17 دی ماه جاری، گروه های پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، در اجرای مأموریت های محوله و انجام وظایف سازمانی خود، تنها در بخش هوا 2691 پایش روزانه و 791 مورد پایش شبانه در سطح استان داشته اند که از این تعداد پایش، برای 584 واحد اخطاریه زیست محیطی صادر شده و 103 واحد نیز برای رسیدگی به تخلفات به مراجع قانونی معرفی شدند. واحد های متخلف از قوانین که بر اساس احکام قصایی،  طی این مدت پلمب شدند نیز 28 مورد ثبت گردید.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات