اجرایی شدن طرح مشاوران جوان درحوزه مدیریت شهری

اجرایی شدن طرح مشاوران جوان درحوزه مدیریت شهری

http://www.bananews.ir/برای اولین بار در شهر تهران طرح مشاوران جوان برای ارتقاء مشارکت علمی جوانان در حوزه مدیریت شهری و بهره گیری از حضور نیروی جوان در بخشهای مختلف منطقه اجرا می شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مهندس خلیل راحتی ، شهردار منطقه ۱۳در نخستین نشست هم اندیشی در جمع صد نفر از جوانان ، نخبگان و مهندسان منطقه ۱۳ گفت :نیروی جوان با ایده پردازی و خلاقیت و ارائه طرح و نظرات جدید می تواند در امور شهری موثر واقع شود از این رو انتظار شهرداری از جوانان ایده پردازی است تا ضمن استفاده از تجربیات مدیران و معاونان تغییراتی موثر در روند کاری ایجاد کنند.

در این نشست شهردار منطقه ۱۳ با اشاره به کلام مقام معظم رهبری در زمینه نقش پیش برنده جوانان در بخش مدیریتی کشور و تاثیر گذاری فکری و گفتمان سازی آنها در عرصه های مختلف گفت : طرح مشاوران جوان با استناد به کلام مقام معظم رهبری و برای بهره گیری از حضور اثر بخش و تاثیر گذار آنان در بخش های مختلف شهرداری از جمله معاونت های هفتگانه ، شهرداری های نواحی و مدیران منطقه اجرایی می شود.

به گفته وی با اجرای این طرح جوانان در کنار مدیران شهری حضور یافته و ضمن استفاده از تجربیات علمی این افراد ، دانش به روز و سواد دانشگاهی خود را به مدیران منتقل می کنند.

شهردارمنطقه ۱۳ هدف اصلی از تشکیل این گروه را ارتقا مشارکت علمی جوانان در حوزه مدیریت شهری عنوان کرد و گفت : گروه مشاوران جوان از طریق فعال سازی ، حساس سازی و آشنا سازی جوانان به ایجاد هنجارهای مشترک بین جوانان شهر ، مدیران شهرداری و مراکز دانشگاهی و علمی به فعالیت می پردازند.

در این نشست همچنین شهردار منطقه ۱۳ به تشریح وضعیت منطقه ۱۳ پرداخته و چهار پروژه مهم و اصلی منطقه شامل احداث بزرگراه امام علی (ع)، احداث پیاده راه فرهنگی ، تعریض خیابان دماوند و پیروزی را به حاضرین معرفی کرد .

 

 

 

    نظرات