تمام توان خود را جهت حمایت و رفع موانع سرمایه گذاری به کار می گیریم

تمام توان خود را جهت حمایت و رفع موانع سرمایه گذاری به کار می گیریم

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات