آموزش ایمنی به بیش از ۵ هزار شیرازی در قالب جشنواره شهر ایمن

آموزش ایمنی به بیش از ۵ هزار شیرازی در قالب جشنواره شهر ایمن

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات