554 واحد آلاینده هوا  در استان اصفهان طی یک هفته پایش زیست محیطی شدند

554 واحد آلاینده هوا در استان اصفهان طی یک هفته پایش زیست محیطی شدند

554 واحد آلاینده هوا در استان اصفهان طی یک هفته پایش زیست محیطی شدند

گروه پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان طی هفته گذشته 554 پایش زیست محیطی در بخش هوا انجام داد

گزارش "پارما" از معاونت محیط زیست انسانی حفاظت محیط زیست استان اصفهان در این زمینه حاکی است که کارشناسان امور پایش این دستگاه در سطح استان از 18 تا 24 دی ماه 1400 طی یک هفته 554 واحد آلاینده هوا در استان اصفهان را پایش کردند.

طبق این گزارش از 430 پایش روزانه و 143 پایش شبانه انجام یافته در هفته گذشته، 51 واحد آلاینده صنعتی، خدماتی و معدنی استان، اخطاریه زیست محیطی دریافت کردند و برای 17 مورد از واحدهایی که سابقه دریافت اخطاریه داشتند، پرونده تخلف تشکیل و به مراجع قضایی معرفی شدند. همچنین از ادامه فعالیت همراه با آلودگی هوای شدید 4 واحد صنعتی جلوگیری به عمل آمده و واحدهای متخلفی که قبلا برای انان اخطاریه صادرشده بود با احکام قضایی صادره از سوی دادستانی ها، پلمب شدند.

در مجموع اداره پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان، طی نیمه دوم آبان ماه سال جاری تا 24 دی ماه 4036 مورد پایش شبانه روزی به تفکیک 3121 مورد پایش روزانه و 915 مورد پایش شبانه انجام داده است که از این تعداد پایش 32 مورد پلمب واحدهای متخلف و 120 مورد پیگیری قضایی را در بر داشته است و 635  فقره اخطاریه زیست محیطی از سوی واحدهای حفاظت محیط زیست مستقر در مرکز استان و شهرستان های درگیر آلودگی هوا برای واحدهای صنعتی معدنی و خدماتی  آلاینده هوا صادر شده است.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات