وضعیت شرکتهای سیمانی در بورس

وضعیت شرکتهای سیمانی در بورس

http://www.bananews.irشرکت سیمان قائن فروش سال مالی ۹۱ را با هفت‌درصد افزایش به بازار اعلام کرد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) براساس اطلاعیه سازمان بورس، «سقاین» پیش‌بینی فروش سال مالی مزبور را بیش از ۴۲۹ میلیارد ریال اعلام کرده که دلیل آن را افزایش مقداری فروش عنوان کرده است.سود هر سهم این شرکت نیز با ۱۷ درصد کاهش نسبت به سال مالی ۹۰ مبلغ چهارهزار و ۹۷۰ ریال پیش‌بینی شده است.

شرکت سیمان شمال سود هر سهم سال مالی منتهی به پایان اسفندماه ۹۱ را تنها با دودرصد افزایش نسبت به سال قبل مبلغ ۲۰۵ ریال پیش‌بینی کرده است. براساس اطلاعیه سازمان بورس، فروش «سشمال» برای سال مالی یادشده بدون افزایش در نرخ‌های فروش بیش از ۷۰۶ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.این رقم در مقایسه با سال مالی ۹۰ از پنج‌درصد افزایش برخوردار است.

شرکت سیمان کرمان سود هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۹۱ را با سرمایه ۲۲۰ میلیارد و ۳۲۰ میلیون ریال به بازار اعلام کرد.

به گزارش بورس و اوراق بهادار، سود هر سهم «سکرما» مبلغ ۸۶۲ ریال پیش‌بینی شده که معادل ۲۶ درصد کاهش نسبت به سال مالی ۹۰ نشان می‌دهد.

فروش این شرکت نیز برای سال مالی مزبور بیش از ۷۲۴ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.

 

    نظرات