مطلب ویژه- آیا تهران نابود می شود؟

مطلب ویژه- آیا تهران نابود می شود؟

http://www.bananews.ir/شوخی ندارد، در کارش کاملا جدی است. کاری با قومیت، جناح بندی فکری و سیاسی و سطح تحصیلات ندارد، حتی مایل به درک وضعیت جوی نیز نیست... ولی از کلی قوانین علمی دقیق تبعیت می کند، آنقدر قوانین و جزئیات زیاد که ما هنوز قادر به درک بسیاری از آنها نیستیم. در رعایت این قوانین فیزیکی و علمی نیز آنچنان مقید است که حتی ذره ای نیز از آن سرپیچی نمی کند. تمام قوانین نیوتن را می داند و مو به مو اجرا می کند. یک استاد تمام عیار الاستیسیته و اجزای محدود است...

زلزله! یک پدیده علمی است. همانند باران، همانند باد، همانطور که آب مایع است، به همین صراحت که سیب از درخت می افتد. زمین یک کره پویاست و اگر غیر از این بود، پویایی حیات در آن غیر ممکن بود. پویایی زمین در ذره ذره آن وجود دارد، در گیاهان و حیواناتش، در آب و باد و در لایه های زمینش. و زلزله نتیجه این پویایی و حیات است.

با وجود تمام این شفافیتی که در خصوص طبیعی بودن زلزله هست، همواره با دیده شک و تردید به آن نگرسته ایم. شک داشته ایم که می آید یا نه. آیا شک داریم که باران می آید؟ اگر باران می آید، اگر باد می وزد، اگر اصطکاک وجود دارد، پس زلزله نیز وجود دارد. شکی نباید کرد.

کمبود علم ما، همواره باعث می شود که پدیده ها را ماوراءالطبیعی جلوه دهیم و به زیاده گویی در خصوص آنها و بیان تصورات و خیالبافی در این زمینه روی بیاوریم و راه خرافات پیش بگیریم. یا اینکه هر کسی که دراین زمینه صحبت می کند را متهم به تشویشگر اذهان نماییم. برخی نیز به انکار پدیده روی می آورند همانگونه که فرد بیمار در مقابل پذیرش بیماری لاعلاج خود، ابتدا به انکار روی می آورد.

حتی برخی وضعیت را به گونه ای وارونه نشان می دهند و اظهار نظر های برعکسی می کنند. یکی زلزله های خفیف تهران را تیر خلاصی بر زلزله بزرگ پایتخت می داند (http://www.bananews.ir/report/report1/9312.html) و دیگری به استانهای معین و مانورهای با اتوبانها و پلهای سالم خود می اندیشد. آیا می دانید که با هر تفاوت در بزرگای زلزله ۳۲ برابر انرژی آزاد شده تغییر می یابد، یعنی با یک حساب سر انگشتی، ۳۲*۳۲*۳۲*۳۲ عدد زلزله (یعنی رقمی بیش از یک میلیون زلزله) با بزرگای ۳ باید اتفاق بیفتد تا انرژی یک زلزله با بزرگای ۷ را آزاد نماید!

بیایید واقع بین باشیم، نه بد بین، نه خوش بین... زلزله وجود دارد، تهدیدی است که تقریبا در کل کشور وجود دارد. صحبت از خطر زلزله، تشویش نیست، وظیفه است. وظیفه ای بر عهده متخصصان و مهندسان، تا بتوانند با نهادینه کردن احساس مسئولیت در قبال جان انسانها و افزایش ایمنی شهرها، با دیده واقعیت به زلزله نگریسته شود و از بینش های متعصبانه و خرافاتی به موضوعات طبیعی جلوگیری شود.

آیا ما برای رویارویی برای وقوع یک زلزله در شهر خود آماده ایم؟ برای خانه خود چه کرده ایم، برای خانواده چه آموزشهایی داده ایم، با همسایه ها در این زمینه صحبت کرده ایم؟ ادامه حیات شهرمان، به ادامه حیات من و شما بستگی دارد...

 

*مهدی وجودی، کارشناس ارشد مهندسی زلزله و عضو هیات موسسه جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران

    نظرات