دوره آموزشی قالب بندی و قالب برداری (دانشگاه امیرکبیر)

برنامه های آموزشی کوتاه مدت مهندسی

از مجموعه دوره های تخصصی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

" قالب بندی و قالب برداری صلاحیت عمران، نظارت (ارتقای پایه ۳به۲) "*

محل برگزاری: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

و یا شماره های تماس ۸۸۸۲۶۴۷۰و۶۴۵۴۲۶۶۵

"سیستمهای سازه ای ساختمانهای بلند صلاحیت عمران، محاسبات (ارتقای پایه ۲به۱)"*

محل برگزاری: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

و یا شماره های تماس ۸۸۸۲۶۴۷۰و۶۴۵۴۲۶۶۵

این دوره ها در قالب ابلاغیه مدیرکل محترم امور مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و به منظور ارتقای پایه پروانه اشتغال بکار مهندسی برگزار می‌شود.

http://aut.ac.ir/www/aut/main/?l=3&s=page&p=dore اطلاعات بیشتر

    نظرات