چهارمین همایش تحول تا تحقق در پیشبرد صنعتی سازی بخش مسکن

چهارمین همایش تحول تا تحقق در پیشبرد صنعتی سازی بخش مسکن

www.BanaNews.irبنانیوز- چهارمین همایش تحول تا تحقق در پیشبرد صنعتی سازی بخش مسکن ۲۲ تیرماه ۱۳۹۱ توسط پایگاه جهان ساخت وساز برگزار می شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) آسیب شناسی موانع در پیشبرد صنعتی سازی، تهیه و تدوین دستور العمل های طراحی، اجرایی و نظارتی در بحث صنعتی سازی،استفاده از تجارب سنتی در صنعتی سازی مسکن، معرفی فناوریهای نوین در صنعت ساختمان، نقش صنعتی سازی در معماری و ساماندهی تولید صنعتی ساختمان در کشور از محورهای برگزاری این همایش می باشد.

آدرس سایت: ic-mbg.com

    نظرات