تصویب آئین‎نامه ایمنی کار در ارتفاع توسط شورای‎عالی حفاظت فنی

تصویب آئین‎نامه ایمنی کار در ارتفاع توسط شورای‎عالی حفاظت فنی

شورای عالی حفاظت فنی در هشتاد و سومین جلسه خود آئین نامه ایمنی کار در ارتفاع را در ۸ فصل و ۱۳۵ ماده تصویب کرد.www.BanaNews.ir

به گزارش بنانیوز به نقل از خبرگزاری مهر، شورای عالی حفاظت فنی در هشتاد و سومین نشست خود آئین نامه کار در ارتفاع را تصویب کرد.

در این آئین نامه با توجه به روند رو به رشد و توسعه روز افزون فعالیت های اقتصادی اعم از تولیدی، صنعتی، خدماتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی و فرآیندهای مرتبط با آن بویژه در جهت ساخت، تکمیل نوسازی و بازسازی انواع سازه ها، تجهیزات، دستگاه ها و خدمات در کلیه فعالیت های ذکر شده، نیاز به انجام کار و عملیات در ارتفاع است.

این مهم به دلیل ماهیت آن باید به انواع ابزار آلات، تجهیزات و دستگاه‌های مناسب و کارا مانند نردبانها، داربستها، کار با طناب، دستگاه‌های بالابر و غیره صورت گیرد. از سوی دیگر با توجه به ماهیت خطرناک انجام کار در ارتفاع و یا به عبارتی، وجود ریسک بالای خطر در این نوع فعالیت به ویژه در مواجهه با تجهیزات و دستگاه های ذکر شده، حوادث با ضرایب و شدت بالایی را شاهد هستیم.

همچنین به دلیل نبود مقررات و قوانین کافی یا آیین نامه تخصصی و نیز در جهت حفظ و صیانت از منابع انسانی و مادی، ایجاد شرایط ایمنی کافی در محیط کار و رعایت اصول صحیح انجام کار و پیشگیری از حوادث ناشی از کار، لزوم تدوین آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع، بیش از پیش لازم بوده است.

شورای عالی حفاظت فنی با استفاده از نظرات کارشناسان، مجریان، مطالعه و بررسی استانداردهای مرتبط و کسب نظرات ادارات کل کار و امور اجتماعی استانها، مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت بهداشت کار، شرکت ها و سازمانهای مربوطه و همچنین بررسی در کمیته های تخصصی، عمومی و اخذ نظرات امور حقوقی و اعضای شورا با طرح در ۳ جلسه شورا، این آئین نامه در ۸ فصل و ۱۳۵ماده و ۳ تبصره به تصویب رسید.

 

در آئین نامه مذکور کلیات و تعاریف، الزامات عمومی، نردبان، جایگاه کار، داربست، روش دسترسی با طناب، سامانه های متوقف کننده سقوط، تور ایمنی و بالابرهای سیار مطرح شده که امید است با تصویب نهایی توسط وزیر کار و امور اجتماعی و اجرایی شدن آن، گام دیگری در جهت حذف و کاهش حوادث ناشی از کار در کارگاه‌ها و فعالیتهای مرتبط و نهایتا صیانت نیروی انسانی ومنابع مادی کشور برداشته شود.

 

 

    نظرات