کتاب اصول مهندسی زلزله

کتاب اصول مهندسی زلزله

www.BanaNews.irبنانیوز- کتاب اصول مهندسی زلزله در حوزه زلزله ،مهندسی ساختمان ها و اثر زلزله توسط مهدی علیرضایی و حمزه شکیب تالیف و در انتشارات صانعی منتشر شده است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) در این می خوانیم: یک زمین لرزه توسط لرزش زمین، در اثر رها شدن انرژی از پوسته زمین آشکار می شود. این انرژی ممکن است از منابع مختلفی مانند جابجایی پوسته زمین، فوران آتشفشانی، انفجارهای ایجاد شده به دست بشر و یا ریزش تونلهای زیرزمینی سرچشمه گیرد. بنابراین انواع مختلفی از زلزله وجود دارند، نظریه تکتونیک زمین ساخت، از سال ۱۹۶۰، در میان مهندسان زلزله بیشترین مقبولیت را دارد. براساس این نظریه، پوسته زمین مرکب از صفحاتی است که دائم، در حال حرکت می باشد. این حرکات بسیار کم می باشد و با مقیاس سانتیمتر بر سال اندازه گیری می شوند. ریشتر (۱۹۸۵) لیستی از اختلالات ایجاد شده در زمین که توسط لرزه نگارها ثبت شده اند را گردآوری نمود. صفحات زمین ساخت در کنار یکدیگر قرار داشته و توسط گسلهای انتقالی از هم متمایز شده و روی هم می لغزند. این صفحات دارای ابعاد بزرگ و ضخامتی در حدود ۱۰۰ کیلومتر می باشند که در زیر قاره ها دارای ضخامت بیشتر، و در محل اقیانوسها دارای ضخامت کمتری (۵ تا ۱۵ کیلومتر) می باشند. این صفحات بر روی گوشته زمین قرار دارند. گوشته نیز دارای عمق متغیری مابین ۳۰ تا ۲۹۰۰ کیلومتر است. ماده سخت صفحات به طور مستمر در حال تجدید و نوسازی است، ولی با فرو رفتن به داخل گوشته از بین می رود. در بعضی از مناطق سازندگی بیشتر از تخریب است. با نگاهی ساده بر روی نقشه توزیع زلزله های دنیا متوجه می شویم که اکثر زلزله ها در محل برخورد این صفحات، به وقوع می پیوندند.

 

 

 

 

 

    نظرات