قیمت مس تا مرز ۹هزار و ۵۹۰ دلار رسید

قیمت مس تا مرز ۹هزار و ۵۹۰ دلار رسید

روند قیمت فلزات در معاملات روز ششم ژانویه افزایشی بود، در این روز بیشترین افزایش قیمت را قلع و کمترین را آلیاژ آلومینیوم تجربه کرد.www.BanaNews.ir

رشد ۵۵۵ دلاری نرخ قلع

در معاملات روز ششم ژانویه قلع بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرد و به این ترتیب هر تن قلع ۵۵۵ دلار افزایش داشت و در نتیجه هر تن از آن با نرخ ۲۶ هزار و ۶۵۰ دلار معامله شد. خرید نقدی آن ۲۶ هزار و ۶۴۵ دلار بود.

رشد ۱۵و ۲۵ دلاری آلیاژ آلومینیوم و آلومینیوم

در معاملات روز ششم ژانویه آلیاژ آلومینیوم کمترین رشد قیمت را به ثبت رساند. در این روز هر تن آلیاژآلومینیوم با نرخ ۲ هزار و ۳۰۵ دلار معامله شد.

خرید نقدی آن ۲ هزارو ۳۰۰ دلار بود که نسبت به معاملات روز پنجم ژانویه ۱۵ دلار افزایش را به ثبت رساند.

در این روز هر تن آلومینیوم ۲۵ دلار رشد را به ثبت رساند. در این روز خرید نقدی آلومینیوم ۲ هزار و ۴۶۹ دلار و ۵۰ سنت بود.

رشد ۱۳۰ دلاری نرخ مس

در معاملات روز ششم ژانویه قیمت مس ۱۳۰ دلار رشد کرد. قیمت هر تن از آن با نرخ ۹ هزارو ۵۹۱ دلار معامله شد. در این روز خرید نقدی مس با نرخ ۹ هزار و ۵۹۰ دلار ثبت شد.

نیکل ۲۳۰ دلار گران شد

در معاملات روز ششم ژانویه نیکل ۲۳۰ دلار رشد را به ثبت رساند و هر تن از آن با نرخ ۲۴ هزار و ۸۷۵ دلار فروش رفت. خرید نقدی آن ۲۴ هزار و ۸۷۰ دلار بود.

رشد ۳۷ دلاری نرخ روی

در معاملات روز ششم ژانویه روی ۳۷ دلار رشد قیمت را تجربه کرد. در این روز هر تن روی ۲۴ هزار و ۴۶ دلار فروش رفت. خرید نقدی آن ۲۴ هزار و ۴۵ دلار بود.

 

دنیای اقتصاد

    نظرات