از اواخر روز شنبه تهران زمستانی می‌شود

از اواخر روز شنبه تهران زمستانی می‌شود

www.BanaNews.irاز روز شنبه سامانه بارش زای فعالی وارد کشورشده و ابتدا مناطق جنوب وغرب، سپس مناطق مرکزی، سواحل شمالی، شمال غرب وازاواخرروزشنبه دامنه‌های جنوبی البرز وتهران را دربرگرفته وسبب وزش باد، بارش برف وباران وکاهش دما می‌شود.

وزش باد، بارش برف وباران وکاهش دما، پیش‌بینی سازمان هواشناسی برای اواخرروزشنبه در دامنه‌های جنوبی البرز وتهران را دربرمی‌گیرد.این سازمانی همچنین پیش‌بینی می‌کند این سامانه درروزیک‌شنبه علاوه برمناطق فوق، نواحی جنوبی وازاواخراین روز شمال شرق وشرق کشوررا تحت تاثیرقرارمی‌دهد.

به گزارش بنانیوز به نقل ازسازمان هواشناسی، براساس نقشه‌های پیش یابی امروز درسواحل دریای خزربه ویژه در بخش‌های غربی ومرکزی شاهد بارش‌های پراکنده هستند.

ازروزشنبه سامانه بارش زای فعالی وارد کشورشده و ابتدا مناطق جنوب وغرب، سپس مناطق مرکزی، سواحل شمالی، شمال غرب وازاواخرروزشنبه دامنه‌های جنوبی البرز وتهران را دربرگرفته وسبب ابرناکی، وزش باد، بارش برف وباران وکاهش دما می‌شود.

این سامانه درروزیک‌شنبه علاوه برمناطق فوق نواحی جنوبی وازاواخراین روز شمال شرق وشرق کشور را تحت تاثیرقرارداده ودرروز دوشنبه دامنه بارش‌ها به برخی نقاط جنوب شرق نیزکشیده می‌شود.

ازروز سه شنبه ازمیزان فعالیت این سامانه ازسمت غرب کاسته شده ودراین روزو روزچهارشنبه فعالیت آن درسواحل شمالی وشمال شرق متمرکزمی‌باشد.این سامانه اواخرروزچهارشنبه ازکشورخارج می‌شود.

 

    نظرات