رشد ۲۳ درصدی سفرهای درون شهری در مترو

رشد ۲۳ درصدی سفرهای درون شهری در مترو

http://www.bananews.ir/شرکت بهره برداری متروی تهران با رشد ۱۷ درصدی میانگین جابجایی مسافر در سال ۱۳۹۰نسبت به سال قبل، سهم خود را از سفرهای درون شهری حدود ۲۳ درصد ارتقا داد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مطابق آمار و اطلاعات در طول سال۱۳۹۰ به طور میانگین ۵۶۸ میلیون سفر در خطوط مترو تهران انجام شد که در مقایسه با تعداد ۴۸۵ میلیون سفر در سال ۱۳۸۹، رشد میانگین ۱۱/ ۱۷درصدی در سال گذشته داشته است.

شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه در زمینه شاخص متوسط کاهش سرفاصله حرکت قطارها (هدوی) نیز بهبود میانگین ۱۲ درصدی را در سال ۱۳۹۰ تجربه کرد به طوری که در سال ۱۳۸۹ میزان ۴/ ۸ دقیقه به میانگین ۵/ ۷ دقیقه در سال ۱۳۹۰ کاهش یافت.

بر پایه این گزارش شرکت بهره برداری مترو تهران با این حجم جابجایی مسافران در سالهای ۸۹ و ۹۰ به ترتیب ۸ درصد و ۸/ ۹ درصد از سفرهای درون شهری را به خود اختصاص داد و سهم خود از تعداد سفرهای درون شهری را در سال گذشته حدود ۲۳ درصد ارتقا بخشید.

شرکت مترو تهران در پیشبرد یکی از شاخص های کلان خود(تاخیر متوسط حرکت‌ها از مبدا) رکورد کم سابقه ای را در سال ۱۳۹۰ ثبت کرد به طوری که طبق برنامه ریزی های دقیق در این شاخص نیز میانگین تاخیر متوسط حرکت‌ها نسبت به سال هشتاد و نه، ۲۳ درصد کاهش یافت.

بر همین گزارش، تاخیر قطارها در طول سیر نیز در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۹، حدود ۲۹ درصد کاهش یافت.

همچنین مقایسه شاخص هایی چون قابلیت اطمینان ناوگان با ۷/ ۱ درصد، قابلیت اطمینان تجهیزات ثابت با ۸۱/ ۰ درصد، سرویس دهی بموقع با ۴۱/۰ درصد، بهره وری قطار با ۲۹/ ۳درصد و سرویس دهی بموقع با ۴۱/۰ درصد میانگین رشد را در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۹ نشان می دهند.

در سال ۱۳۹۰ طول شبکه مترو و تعداد ایستگاهها به ترتیب میانگین رشد ۷/۸ درصدی و ۶/۸ درصدی را نسبت به سال ۱۳۸۹ رقم زد.

 

    نظرات