سازمان نوسازی مدارس، پیشروی مقاوم سازی در کشور است

سازمان نوسازی مدارس، پیشروی مقاوم سازی در کشور است

www.BanaNews.irمعاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش، گفت: سازمان نوسازی، تجیهز و توسعه مدارس کشور در میان دستگاههای مختلف پیشروی مقاوم سازی در کشور است.

به گزارش بنانیوز به نقل از ایرنا،'مرتضی رییسی'افزود: هیچ دستگاهی در کشور در زمینه مقاوم سازی به اندازه سازمان نوسازی، تجیهز و توسعه مدارس کشور تبحر ندارد.

معاون وزیر آموزش و پرورش با یادآوری اینکه سازمان یادشده از گذشته تا حال در عرصه مدرسه سازی به عنوان یکی از سازمان های عمرانی موفق مطرح بوده است، گفت: این سازمان در سالیان اخیر پیوسته رتبه اول را در میان دستگاههای اجرایی کشور کسب کرده است.

رییسی ادامه داد: از سال ۸۵ با تصویب قانون تخریب و بازسازی فضاهای آموزشی فرسوده و آغاز به کار دولت نهم و دهم تحولی اساسی در زمینه ساخت فضاهای آموزشی به وجود آمد که قابل قیاس با هیچ دوره ای نیست.

رییس سازمان نوسازی، تجیهز و توسعه مدارس کشور توضیح داد: با پایان یافتن مهلت مقرر مجلس شورای اسلامی برای اجرای قانون تخریب و بازسازی فضاهای آموزشی فرسوده در چهار سال، دولت و مجلس قانونی جدیدی با ردیف اعتباری مستقل برای سال ۸۹ تصویب کرد.

به گفته رییسی، بر اساس این قانون جدید۴۷۷ میلیارد تومان برای تخریب و بازسازی فضاهای آموزشی فرسوده اختصاص یافت.

وی ادامه داد: براساس ماده ۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف شده است که طی سه سال اول برنامه پنجم توسعه، اعتبارات عمرانی لازم برای تخریب و بازسازی تمام مدارس خطرآفرین و مقاوم سازی مدارس فاقد استحکام را در اخیتار آموزش و پرورش قرار دهد.

رییسی توضیح داد: براساس قانون یادشده، آموزش و پرورش باید معادل تحقق تعهدات خیرین مدرسه ساز برای تکمیل طرح های نیمه تمام مردمی در بودجه های سنواتی، هزینه ای را منظور کند.

 

 

    نظرات