تدوین طرح معیارمصرف و برچسب انرژی ساختمانها

تدوین طرح معیارمصرف و برچسب انرژی ساختمانها

www.BanaNews.irمدیرگروه مصرف انرژی ساختمان سازمان بهره وری انرژی(سابا)گفت:طرح معیارمصرف و برچسب انرژی ساختمانهادولتی تدوین شده و در حال حاضر همه مراحل تدوین خود را پشت سر گذاشته است.

به گزارش بنانیوز به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین،احمد رضا توکلی در همایش ممیزی انرژی که با همکاری سازمان بهره وری انرژی (سابا)در سالن حمداله مستوفی سازمان برگزار شد گفت: همانطور که از چند سال گذشته در تولیدات صنعتی از جمله خودرو و لوازم برقی خانگی معیار مصرف و برچسب انرژی درج می شود در آینده شاهد نصب این برچسب بر روی ساختمانهای اداری و پس از آن خانگی خواهیم بود.

وی در ادامه افزود: برچسب انرژی ساختمان علاوه بر تعیین رده مصرف انرژی ساختمان راهکارهای صرفه جویی را تعیین می کند که اجرای آن طبق اولویت بندی سبب ارتقای رده مصرف انرژی ساختمان می شود.

مدیرگروه مصرف انرژی ساختمان سازمان بهره وری انرژی (سابا) افزود:این مهم همکاری سازمان نظام مهنسی ساختمان ،سازمان مسکن و شهر سازی ،شهرداری ها و سازمان های مرتبط را می طلبد تا بتوایم فعالیت های این حوزه را رونق دهیم.

وی اظهار داشت: بخش عمده ای ازانرژی مصرفی کشور در ساختمان ها مصرف شده و مصرف انرژی در ساختمان های ایران نسبت به نرم جهانی اختلاف بسیار زیادی دارد. این مطلب لزوم اجرای سیاست هایی در جهت کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها را ایجاب می نماید, از این رو سعی شده تا باارائه مطالب مفید در زمینه مدیریت و ممیزی انرژی در ساختمان اقدام نماییم

گفتنی است ؛آشنایی با مدیریت مصرف انرژی، آشنایی مقدماتی با مقررات ملی ساختمان ،نحوه بدست آوردن بار حرارتی ساختمان ،تعریف ممیزی انرژی و روش های انجام آن، مراحل ممیزی انرژی درساختمان ها،نحوه دیتا برداری و موارد مورد نیاز ،آشنایی با دستگاهها وتجهیزات لازم، راهکارهای موثر در کاهش بار حرارتی و برودتی ساختمان ،سایر راهکارهای مفید در زمینه کاهش مصرف انرژیو نحوه بدست آوردن میزان صرفه جویی ها و نرخ بازگشت سرمایه .از جمله موارد مطوحه در این جلسه بود که مورد بررسی قرار گرفت.

 

 

    نظرات