هوشمند‌سازی کنتورهای برق در شرق

هوشمند‌سازی کنتورهای برق در شرق

http://www.bananews.ir/به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خراسان رضوی گفت: با توجه به امکانات موجود در استان، هوشمند‌سازی کنتورهای برق در شرق کشور به شرکت برق خراسان رضوی واگذار شد.

محمد حسن متولی‌زاده افزود: اجرای این طرح کاهش تلفات، وصول مطالبات و مدیریت مصرف را در پی خواهد داشت.

 

 

 

 

 

    نظرات