فاصله قیمت مسکن تهران با دیگر کلانشهرها کاهش یافت

و هفت کلانشهر دیگر و محاسبه نسبت قیمت مسکن تهران به سایر کلانشهرها حاکی از این است که این نسبت در اسفند پس از ثبات پنج ماهه متوالی، قدری افزایش یافت اما در فروردین این افزایش دوباره جبران شده و نسبت به نزدیکی سطح متعادل یعنی ۱/ ۲ واحد بازگشته است این نسبت بر اساس داده‌های مربوط به سطح قیمت فروش فایل‌های موجود در بازار نیازمندی‌های آنلاین «دیوار» که تجربه نشان داده تقریبا همیشه به قیمت‌های قطعی نزدیک است و فاصله اندکی با آنچه در معاملات نهایی منعکس شده است دارد، که پارسال طی دو نوبت محاسبه شد در تهران و سایر کلانشهرها به ۴/ ۲ واحد رسید، به این معنا که قیمت مسکن در تهران در مقایسه با میانگین قیمت در هفت کلانشهر دیگر شامل مشهد، کرج، اصفهان، قم، تبریز، شیراز و اهواز ۴/ ۲ برابر بود هرچند مقدار این نسبت کاسته شد اما همچنان فاصله بین میانگین قیمت ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات