محاسبه غیر‌یارانه‌ای گازبهای شرکت‌های خصوصی بدهکار

محاسبه غیر‌یارانه‌ای گازبهای شرکت‌های خصوصی بدهکار

http://www.bananews.ir/به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین از محاسبه غیر‌یارانه‌ای (آزاد) گازبهای شرکت‌های خصوصی بدهکار خبر داد و گفت: براساس مجوز هیات دولت در صورتی که شرکت‌های خصوصی و صنایع بدهکار در پرداخت بدهی گازبهای خود طی سه ماه تعلل کنند در مرحله نخست، جریان گاز آنها قطع و در مرحله بعدی بدهی آنها به‌صورت آزاد و غیر‌یارانه‌ای محاسبه خواهد شد.

مهندس نجفی، با اشاره به اینکه در حال حاضر مبلغ گازبهای صنایع به‌صورت یارانه‌ای و با نرخ ۷۰۰ ریال برای هر مترمکعب اخذ می‌شود، افزود: مجوز هیات دولت در خصوص محاسبه نرخ آزاد برای مشترکان صنعتی بدهکار هشدار جدی برای این دسته از مشترکان گاز می‌باشد و انتظار می‌رود این دسته از مشترکان با پرداخت به موقع گاز بها ضمن کمک به شرکت ملی گاز در اجرای طرح‌های عمرانی، مشمول پرداخت گازبها به نرخ آزاد نگردند.

 

 

    نظرات