تهیه طرح نوسازی بافت فرسوده در ۹۱ شهر

تهیه طرح نوسازی بافت فرسوده در ۹۱ شهر

http://www.bananews.ir/معاون وزیر راه و شهرسازی از تهیه طرح بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده در ۹۱ شهر خبر داد و گفت: طرح بهسازی ۱۰ هزار و ۳۰۴ هکتار از بافت فرسوده در ۷۴ شهر در دست تهیه است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مجید کیان پور در گفتگو با مهر با اشاره به اهمیت انجام مطالعات تهیه طرح بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده اشاره کرد و گفت: تاکنون طرح های مطالعاتی بهسازی و نوسازی در ۳۳ هزار و ۷۹۰ هکتار بافت فرسوده شهری در ۹۱ شهر تهیه شده است.

وی با بیان اینکه طرح بهسازی ۱۰ هزار و ۳۰۴ هکتار از بافت فرسوده در ۷۴ شهر در دست تهیه است، افزود: براساس برنامه اجرایی سال جاری تشریفات انتخاب مشاور جهت تهیه طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده در ۲۶ شهر صورت گرفته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص تسهیلات اختصاص یافته به واحدهای مسکونی در بافتهای فرسوده شهری، اظهار داشت: با توجه به برنامه نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده از سال ۸۵ تاپایان بهمن ماه سال گذشته به ۲۰۱ هزار و ۶۲۹ واحد مسکونی تسهیلات اختصاص یافت.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران افزود: در سالهای ۸۸ و ۸۹، ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده به بانکهای عامل مسکن، رفاه، و ملی معرفی شدند.

کیان پور با اشاره به هدف گذاری نوسازی ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در محدوده بافتهای فرسوده، بیان کرد: ۵۳ هزار و ۶۲۴ واحد مسکونی در سال گذشته به بانکهای عامل معرفی شده اند که ۲۶ هزار و ۴۵۸ واحد مسکونی با بانکهای عامل انعقاد قرارداد کردند و ۲۷ هزار و ۱۶۶ واحد مسکونی هم در مراحل انعقاد قرارداد هستند.

 

 

    نظرات