نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته

نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته

http://www.bananews.irبنانیوز- نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته، ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۱ توسط شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و تحت حمایت رسمی سیویلیکا در تهران برگزار می شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) علاقه مندان می توانند اصل مقالات خود را حداکثر تا ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱، در یکی از محورهای زیر به دبیرخانه ارسال نمایند:

الف) مهندسی مخازن هیدرکربوری • روشهای اکتشاف مخازن
• مطالعات مخازن
• سرشت نمایی
• ارزیابی مخازن
• توسعه مخازن : مخازن مشترک، مخازن نفت سنگین، مخازن گاز میعانی و مخازن گازی عمیق و پرفشار
• مدیریت مخازن هیدروکربوری و مدیریت یکپارچه
• بررسی رفتار مغزه و ارزیابی سازندها
• بررسی رفتار سیالات مخازن
• فناوریهای نوین در مهندسی مخازن هیدروکربوری
• مخازن شکافدار طبیعی
• روشها و تکنیکهای شبیه سازی و مدل سازی مخازن و محاسبات مربوطه : روشهای جدید شبیه سازی، محاسبات
• شبیه سازی، مقایسه خروجی های نرم افزارهای شبیه سازی، شبیه سازی موردی مخازن ایرانی به ویژه مخازن شکافدار و گاز میعانی، معرفی و کاربرد نرم افزارهای جدید، روشهای ریاضی ، هوش مصنوعی، شبکه عصبی، تکنیکهای فازی، الگوریتم ژنتیک و ... )
• ازدیاد برداشت ثانویه و ثالثیه و استراتژیهای جدید : EOR،IOR ، MEOR، ازدیاد برداشت به روش شیمیایی و بررسی روشهای جدید تزریق آب و گاز در مخازن هیدروکربوری، مطالعه موردی تزریق گاز امتزاجی و غیر امتزاجی در مخازن هیدروکربوری ایران،
• ذخیره سازی گاز در مخازن زیر زمینی
• بررسی اثرات ژئومکانیکی در مخزن
• تولید صیانتی از مخازن نفت و گاز
• اقتصاد مخازن هیدروکربوری ایران
• مهندسی مخازن هیدروکربوری و محیط زیست
• شناسایی محل بهینه چاه در مخازن نفتی
• شناسایی مکانیزمهای تولید
• مطالعات موردی

ب) مهندسی بهره برداری
• روشهای تولید از مخازن نفت و گاز
• چالشهای تولید
• کاربرد فناوریهای نوین در تولید و بهره برداری
• جداسازی در صنایع بالادستی ( جداسازی نفت و گاز و آب )
• ممانعت کننده های جریان ( آسفالت، واکس، هیدرات)
• بهینه سازی تولید
• میادین هوشمند
• اتوماسیون چاههای نفت و گاز
• طراحی تجیهزات فرآیندی بالادستی
• روشهای محاسباتی مهندسی بهره برداری، محاسبه جریان دقیق چاههای نفت و گاز، محاسبات و بهینه سازی کاهنده های جریانی
• راهکارهای کاهش ضایعات مربوطه
• مهندسی بهره برداری و محبط زیست
• چاه ازمایی و نمودار گیری
• مشبک کاری
• تعمیر و تکمیل چاهها
• توسعه بهره برداری از میادین نفت و گاز
• اقتصاد بهره برداری و کاهش هزینه های تولید
• مدیریت انرژی در تولید از مخازن هیدروکربوری ایران
• مطالعات موردی

پ) مهندسی حفاری
• مهندسی حفاری عمومی
• روشهای نوین حفاری چاههای نفت و گاز
• کاربرد فناوریهای نوین در مهندسی حفاری
• ابزار حفاری و تولید ابزارآلات حفاری بومی
• روشهای تعمیر و تکمیل چاهها
• چالشهای حفاری در مخازن هیدروکربوری ایران
• مهندسی گل حفاری
• مهندسی حفاری و محیط زیست
• مهندسی حفاری و بهینه سازی انرژی
• جلوگیری از صدمه زدن به مخازن هیدروکربوری در حین حفاری
• روشهای محاسباتی مهندسی حفاری
• حفاری در مخازن پرفشار، عمیق و نامعمول
• پارامترهای مهندسی حفاری
• مهار فوران چاهها و روشهای جلوگیری از خطرات مرتبط با چاههای نفت و گاز
• مهندسی حفاری و HSE

[اطلاعات کامل کنفرانس]

    نظرات