برگزاری دوره آموزش تخصصی مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان

برگزاری دوره آموزش تخصصی مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان

http://www.bananews.irبه گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) انجمن مهندسین عمران ایران در راستای ارتقای دانش حرفه ای مهندسان عمران ،با همکاری مرکز تحقیقات سازه و زلزله دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اقدام به برگزاری سمینار مقررات ملی ساختمان با مجوز دفتر امور مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی می نماید .

به شرکت کنندگان در سمینار ، شیوه نامه تمدید و ارتقای پایه پروانه اشتغال بکار مهندسی، گواهینامۀ معتبر صادر خواهد شد .

(ارزیابی مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان و راهنمای آن، ویژه مهندسان عمران و معماری (محاسبات و نظارت))

تاریخ برگزاری:

۱۸ /۲ /۹۱

ساعت ۱۳:۳۰

محل برگزاری:

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سالن اجتماعات ساختمان فارابی

ثبت نام: از طریق تلفن  ۸۱۰۳۲۲۴۵و یا ۶۶۴۹۹۳۴۸ داخلی ۱۰۶

کسب اطلاعات بیشتر

    نظرات