اختصاص سالیانه ۴هزار میلیارد تومان به طرح‎های آبی

اختصاص سالیانه ۴هزار میلیارد تومان به طرح‎های آبی

http://www.bananews.ir/معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از اختصاص منابع ملی ۴ هزار میلیارد تومانی در هر سال برای اجرای طرح های آبی خبر داد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) محمدرضا عطارزاده در گفتگو با مهر با اعلام اینکه منابع اجرای طرحهای حوزه آب از اعتبارات ملی و دولتی است، گفت: سالیانه در این بخش ۴ هزار میلیارد تومان از منابع ملی دریافت و در این بخش هزینه می شود.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اظهار داشت: در سالهای گذشته پروژه های بیش از ۴ هزار میلیارد تومان در بخش آب انجام شد که این موضوع باعث ایجاد مطالبات برای پیمانکاران شد.

عطارزاده با بیان اینکه دولت هرساله در این زمینه به وظیفه خود عمل می کند، ادامه داد: هر زمان که اعتبارات ملی به وزارتخانه می رسد تحویل پیمانکاران و شرکت ها می شود.

این مقام مسئول در وزارت نیرو خاطر نشان کرد: در یک فاز مطالبات به صورت تهاتری پرداخت شده است و امیدوارم اقداماتی که در حال حاضر انجام می شود بتواند سرعت پرداخت مطالبات پیمانکاران را افزایش دهد.

مطالبات پیمانکاران بخش آب وزارت نیرو پیش تر از سوی وزیر نیرو ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعلام شده بود که در سال گذشته اقداماتی از جمله تجهیز وزارتخانه برای تسویه بدهی ها، محدود کردن برخی طرحهای توسعه ای در آب و برق، استفاده از درآمد فروش برق پس از هدفمندی یارانه ها و اختصاص آن به بدهی ها، اخذ مصوبه انتقال بدهی های بانکی وزارت نیرو به دولت و همچنین تهاتر دارایی ها انجام شده است.

از این طریق میزان بدهی ها با پرداخت ۶۰۰ میلیارد تومان تا بهمن ماه سال گذشته کاهش یافت و به صورت کلی تا پایان سال گذشته عنوان شد که یک سوم بدهی های آبی وزارت نیرو پرداخت شد.

یکی از منابعی که همچنان وزارت نیرو را امیدوار به تسویه مانده بدهی ها و همچنین ایجاد شرایط پشتیبانی از طرح های جدید می کند، فروش اموال مازاد و دارایی هایی است که به گفته مقامات وزارت نیرو بخشی از آن انجام شده است.

 

 

    نظرات