قالیباف بین دولت و شورای‌شهر

قالیباف بین دولت و شورای‌شهر

http://www.bananews.ir/تغییراتی که دولت به نفع زمین‌های خود، بعد از تصویب طرح تفصیلی تهران در شورای‌شهر، در متن طرح اعمال کرده، شهرداری‌تهران را در آستانه رونمایی از طرح‌تفصیلی، وادار به «دفاع‌و‌مدارا» در مقابل نهادهای مختلف کرده است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) ترکش تغییرات طرح‌تفصیلی چند روز پیش به شورای‌شهر رسید و باعث اعتراض نمایندگان شورا به شهردار در یک جلسه غیرعلنی شد. شورای‌شهر تهران نسبت به تعیین کاربری مسکونی برای همه زمین‌های دولتی معترض است، در حالی که دولت هدف این تصمیم را کمک به تنظیم بازار مسکن پایتخت عنوان می‌کند.

دیروز اما سخنگوی شهرداری‌تهران به انتقاد اعضای شورای‌شهر از تغییراتی که دولت در طرح‌تفصیلی تهران اعمال کرده، پاسخ داد و گفت: اگر‌چه تغییر در طرح تفصیلی شهرها، حق شورای عالی شهرسازی و معماری کشور است، اما اعضای شورای‌شهر در اعتراض خود موضوعی را درباره زمین‌های دولتی تهران مطرح کرده‌اند که به نظر ما هم منطقی است و باید آن را پیگیری کنیم.

محمدهادی ایازی تاکید کرده است: مطابق نظر اعضای شورای‌شهر دولت باید طرح خود برای تنظیم بازار مسکن را وارد بافت‌فرسوده کند.

این موضع‌گیری سخنگو که جانب احتیاط را با خود به همراه دارد، اگرچه اصل اعتراض شورای‌شهر را رد می‌کند، اما در عین حال این فرصت را برای اعضای منتقد باز گذاشته تا بتوانند امتیازی که دولت به زمین‌های خود در طرح تفصیلی داده است را، کم و زیاد کنند.

محمدهادی ایازی با تاکید بر اینکه تغییر در طرح‌تفصیلی تهران طبق قانون حق دولت است، گفت: شورای عالی شهرسازی و معماری کشور نهاد مرجع است و برابر قانون تمام مصوبات کمیسیون ماده ۵ ناظر بر طرح تفصیلی باید به تایید شورای عالی شهر سازی و معماری برسد، شهرداری تهران نیز بعد از هماهنگی با شورای شهر تهران و کمیسیون ماده ۵، طرح تفصیلی را برای تصویب به شورای عالی شهرسازی که متشکل از نمایندگان مختلف دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها است ارسال کرد و وزارت راه‌وشهرسازی نیز نظرهایی نسبت به طرح داشت که مورد تایید شورای عالی شهرسازی قرار گرفت.

ایازی تصریح کرد: طبق تغییراتی که در طرح توسط این شورا ایجاد شده، زمین‌های پیرامونی شهر تهران به پهنه مسکونی تبدیل شده تا با عنوان مسکن‌مهر در آن ساخت‌و‌ساز انجام شود.

سخنگوی شهرداری‌تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری‌مهر افزود: البته شورای‌شهر تهران در اعتراض خود پیشنهادی را برای این زمین‌ها مطرح کرده که به نظر ما هم منطقی است و آن را پیگیری می‌کنیم. پیشنهاد این است که به جای ساخت‌وساز در محدوده پیرامونی، وزارت راه و شهرسازی در بافت‌های فرسوده ساخت‌و‌ساز کند تا هم تعداد قابل توجهی از افراد که فاقد مسکن هستند صاحبخانه شوند و هم ساکنان این محدوده که در ساختمان‌های فرسوده زندگی می‌کنند صاحب خانه‌هایی ایمن شوند.

ایازی همچنین تصریح کرد: بیشتر اعضای شورای‌شهر بر این موضوع تاکید دارند که وزارت راه‌ به جای تغییر پهنه‌های مسکونی به ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده ورود پیدا کند.

 

 

    نظرات