دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کابردی منابع آب ایران برگزار می شود

دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کابردی منابع آب ایران برگزار می شود

www.bananews.irبنانیوز- آب منطقه‌ای زنجان به عنوان یکی از شرکت‌های آب منطقه‌ای فعال در امور پژوهش در سطح کشور، با همکاری دفتر پژوهش‌های کاربردی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب و با حمایت سایر شرکت‌های آب منطقه‌ای و سیویلیکا و تعدادی از دانشگاه‌های کشور، دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کابردی منابع آب ایران را ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ برگزار مینماید. علاقه مندان به ارائه نتایج تحقیقاتی و پژوهشی خود می توانند تا پایان دی ماه چکیده مقالات خود را در یکی از محورهای زیر به دبیرخانه ارسال نمایند:

مدیریت پژوهش در بخش آب:

مدیریت دانش در بخش آب

راهکارهای ارتقای بهره‌وری پژوهش

کاربردهای موفق دستاوردهای پژوهشی

برنامه‌ریزی و مدیریت به هم پیوسته منابع آب:

مدیریت تقاضای آب

مدیریت به هم پیوسته آب و خاک در حوضه‌های آبریز (با تاکید بر حوضه آبریز قزل‌اوزن)

مدیریت انطباقی (Adaptive management) در سامانه‌های رودخانه و مخزن

طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای: تجارب ملی و چالش‌های فنی، حقوقی، اقتصادی و زیست‌محیطی

کاربرد فن‌آوری‌های نوین در برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب

رویکردهای نوین در حفاظت کمی و کیفی منابع آب

سیستم‌های تصمیم‌یار (DSS) در منابع آب

معیارها و روش‌های ارزیابی پایداری توسعه و بهره‌برداری از منابع آب

ساختار نهادی و حکمرانی آب (Water Governance):

فرآیندهای مشارکت ذی‌نفعان و بهره‌برداران در مدیریت منابع آب

سیاست‌های راهبردی

قوانین، مقررات، آیین نامه‌های مربوط به آب و پیشنهادات اصلاحی

ارزش کامل آب

مالکیت و حقوق آب

بازار آب، تجارت آب و بار آلودگی

مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی و سطحی:

تعادل‌بخشی آبخوان‌ها

اندرکنش رودخانه و آب زیرزمینی و مدیریت یکپارچه آنها

بهره‌برداری تلفیقی از منابع آب زیرزمینی و سطحی

فن‌آوری‌های نوین در تغذیه مصنوعی آبخوان

روش‌های شناسایی و مدیریت منابع آب کارست و سازندهای سخت

سامانه‌های پیشرفته پایش و مدیریت اطلاعات هیدرولوژیکی

پیش‌بینی‌های هیدرولوژیکی

پدیده‌های حدی هیدرولوژیکی (سیل و خشکسالی)

رسوب شناسی محیطی و سامانه‌های منابع آب

آب و محیط زیست:

مدل‌سازی و مدیریت کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی (رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و ...)

روش‌های نوین در ارزیابی اثرات زیست محیطی-اکولوژیکی سدهای موجود

حفاظت اکوسیستم‌های آبی (تالاب‌ها و ...)

روش‌های جامع برآورد جریان حداقل زیست‌محیطی (Environmental Flow) در رودخانه‌ها و تالاب ها

منافع اقتصادی بازسازی (Restoration) اکوسیستم‌های آبی

نقش فلزات سنگین در آلودگی‌های منابع آب، راهکارهای مقابله با آن‌ها و مدیریت پسماندهای فلزات سنگین

امنیت آب و غذا (Water and Food Security):

مدیریت شرایط حدی

تحلیل عدم قطعیت و مدیریت ریسک

حل مناقشات (Conflict Resolution) بخش آب

دسترسی به آب سالم

تجارت آب مجازی

تغییر اقلیم و اثرات آن بر منابع آب

منابع آب‌های غیر متعارف:

بازیافت آب و جنبه‌های بهداشتی،اجتماعی، نهادی و زیست‌محیط یبازچرخانی آب (Water Reuse & Water Recycling)

روش‌های نوین استحصال آب (باروری ابرها، آب شیرین‌کن‌ها، رطوبت هوا، جمع‌آوری آب باران و...)

موارد موفق کاربرد آب‌های شور و لب‌شور در کشاورزی و صنعت

[اطلاعات کامل کنفرانس]

    نظرات