تخلفات ساختمانی به دلیل علاقه شهرداری به کسب درآمد ادامه دارد

تخلفات ساختمانی به دلیل علاقه شهرداری به کسب درآمد ادامه دارد

http://www.bananews.ir/رئیس دادگستری کاشمر گفت: علاقه شهرداری به کسب درآمد از محل تخلفات، تداوم معضل ساخت و سازهای غیرمجاز را در این شهرستان دامن زده است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) محمد احیایی یکشنبه شب با حضور در جمع اعضای شورای شهر کاشمر و اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ گفت: شهرداری نباید به خاطر کسب درآمد و دریافت جریمه چشم خود را روی تخلفات ساختمانی ببندد به طوری که احکام کمیسیون ۱۰۰ در کاشمر نیز اجرایی نشود.

احیایی گفت: پس از انجام تخلفات ساختمانی، پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ جهت تعیین جریمه ارسال می شود درصورتی که شهرداری قبل از ارسال پرونده به کمیسیون می تواند جلو ساخت و ساز ساختمان های فاقد پروانه در زمین های محصور یا غیرمحصور را بگیرد.

وی افزود: در امر ساخت و سازهای غیرمجاز کم کاری در نظارت توسط مهندسین ناظر هم تخلف محسوب می شود.

عضو کمیسیون ماده ۱۰۰ با بیان اینکه شهرداری می تواند از مأمورین انتظامی برای توقف ساخت و سازهای غیرمجاز استفاده کنند گفت: تلاش برای جلوگیری از تخلف، بهترین اقدام در راستای کاهش ساخت و سازهای غیرمجاز است.

وی با بیان اینکه این روزها ساخت و سازهای غیرمجاز در داخل محدوده شهری بیشتر نمود پیدا کرده افزود: صدور چندین حکم تخریب بر زمین مانده نشان از بی علاقه گی شهرداری در اجرای حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ است.

احیایی احداث ساختمان های سر به فلک کشیده در مرکز شهر، عدم احداث پارکینگ در ساختمان ها را از جمله معضلاتی دانست که در آینده شهر را با مشکل جدی مواجه می کند.

وی افزود: وقتی از ساخت و سازهایی که در ملاء عام و به روشنی انجام می گیرد جلوگیری نمی شود چگونه کمیسیون ماده ۱۰۰ می تواند کارایی داشته باشد و موفق به اجرای حکم تخریب شود.

رئیس دادگستری کاشمر گفت: تأیید خلاف مهندس ناظر در افزایش بنا و علاقه شهرداری به کسب درآمد از محل جرائم، تداوم معضل ساخت و سازهای غیرمجاز را دامن زده است.

این عضو کمیسیون ماده ۱۰۰ با بیان اینکه بهترین کار برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز اجرای حکم تخریب است؛ گفت: وقتی شهرداری در اجرای احکام هیچ گونه شدت عملی ندارد، خود تبلیغی برای ساخت و ساز غیرمجاز می شود.

 

 

    نظرات