ضوابط جدید اجاره آپارتمان به مجردها

ضوابط جدید اجاره آپارتمان به مجردها

www.BanaNews.irبراساس ابلاغیه جدید اتحادیه مشاوران املاک، اجاره آپارتمان به مجردها توسط مشاوران املاک کنترل خواهد شد. بنابراین گزارش، بنگاه‌های مسکن از امروز موظف هستند قبل از تنظیم قرارداد اجاره برای متقاضیان مجرد، علت اجاره‌نشینی آنها را با رویت مدارک مستند مبنی بر اشتغال به تحصیل در دانشگاه یا کارت اشتغال به کار یا جواز کسب، جویا شوند و در صورت تایید، برای این گروه از مستاجران فرم مخصوص «مستاجران مجرد» پر کنند. همچنین عواقب غیرواقعی بودن مدارک مستاجران مجرد برعهده مسوول آژانس املاک خواهد بود.

کار بنگاه‌های املاک سخت شد

ضوابط اجاره آپارتمان به مجردها

گواهی دانشجویی یا اشتغال به کار برای اجاره الزامی است

اجاره آپارتمان مسکونی به متقاضیان مجرد از این به بعد براساس ضوابط جدیدی که برای بنگاه‌های مسکن تدوین شده، انجام می‌شود.

مشاوران املاک از دیروز موظف شدند قبل از تنظیم قرارداد اجاره، بعد خانوار متقاضی را براساس کارت ملی و شناسنامه مشخص کنند و در صورت مجرد بودن مستاجر او را مکلف به تکمیل فرم مخصوص مستاجران مجرد کنند.

در این فرم باید محل قبلی سکونت فرد مجرد، سوابق شغلی، مشخصات منزل پدری و همچنین مشخصات همراهان احتمالی مستاجر قید شود ضمن اینکه مشاور املاک موظف است بعد از تنظیم فرم مخصوص مستاجر مجرد، اصل مدارک شخصی فرد را رویت کند.

به گزارش دنیای‌اقتصاد براساس ضوابط جدید، پیش‌شرط اجاره آپارتمان به مجردها ارائه مدرک مستند از طرف فرد مجرد مبنی بر علت تصمیم به زندگی مجردی است به طوری‌که بنگاه‌های مسکن باید یکی از مدارک شامل اشتغال به تحصیل در دانشگاه، اشتغال به کار، کارت محل کار یا جواز کسب را از فرد مجرد دریافت و آن را با مهر بنگاه تایید کنند. این مدارک می‌تواند علت اجاره‌نشینی مجردی متقاضیان را روشن کند.

طبق آنچه اتحادیه کشوری مشاوران املاک برای بنگاه‌های مسکن تعیین کرده، عواقب غیرواقعی بودن مدارک مستاجران مجرد برعهده مسوول آژانس املاک خواهد بود.اتحادیه کشوری مشاوران املاک با ارسال فرم‌های مخصوص مستاجران مجرد، مسوولیت استفاده درست از آپارتمان‌هایی که به مجردها اجاره داده می‌شود را به بنگاه‌های املاک سپرده است.بر این اساس چنانچه فرد مجرد، همراه داشته باشد موظف است در هنگام تسلیم اصل مدارک، مشخصات و مدارک مربوط به همراهان را نیز در اختیار آژانس قرار دهد.

فرد مجرد همچنین موظف است سوابق شغل قبلی به همراه آدرس و مشخصات محل قبلی که در آن مستاجر بوده را نیز در فرم مخصوص قید کند. نام مالکان –موجران- قبلی نیز الزامی است.

به گزارش دنیای‌اقتصاد کلیه مشاوران املاک موظفند تمامی قراردادهای تنظیمی با افراد مجرد را که به ثبت می‌رسانند به اتحادیه ارسال کنند و در صورت عدم همکاری آژانس‌های مربوطه، تخلف محسوب می‌شود و پیگرد قانون دارد.

اتحادیه مشاوران املاک، بنگاه‌ها را در قالب شرح وظایف جدید موظف به احراز مالکیت و احراز هویت متعاملان کرده و مشاوران موظفند در هنگام تنظیم قرارداد، تصویر کلیه اوراق شامل کارت ملی، شناسنامه، اسناد و چک‌ها و تعهدات متعاملان را ضمیمه نسخه سوم قرارداد کرده و حداقل به مدت ۵ سال آنها را حفظ و بایگانی کنند.

این فرم در سامانه www.iranamlaak.ir موجود است

 

دنیای اقتصاد

    نظرات