اشتغال زایی ویژه مادران سرپرست خانواده با اهدای تنور و چرخ خیاطی

اشتغال زایی ویژه مادران سرپرست خانواده با اهدای تنور و چرخ خیاطی

لینک اصل خبر در سایت گروه نجات موج پیشرو

  منبع خبر

  گروه نجات موج پیشرو

  گروه نجات موج پیشرو

  گروه نجات موج پیشرو یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات