تاکید بر اهمیت بافتهای ارزشمند و تاریخی در طرح تفصیلی جدید

تاکید بر اهمیت بافتهای ارزشمند و تاریخی در طرح تفصیلی جدید

http://www.bananews.ir/معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با تاکید بر اهمیت حفظ میراث تاریخی پایتخت گفت : در این راستا در طرح تفصیلی جدید توجه ویژه های به این بافت ها شده و ضوابط خاصی برای حفظ آنها در نظر گرفته شده است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) علیرضا جاوید با اشاره به وضعیت املاک تاریخی در طرح تفصیلی تهران گفت : املاکی که در حریم درجه یک و دو میراث فرهنگی قرار دارد ضوابط خاص خود را دارد و استعلامات مربوط به این املاک نیز به طور ویژه انجام می شود.

وی افزود: همچنین املاکی که به ثبت میراث فرهنگی رسیده است دارای ضوابط ویژه ای است و محدودیت های خاص خود را دارند .

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با تاکید بر اهمیت املاک تاریخی و بافت های ارزشمند شهر تهران اظهار کرد: در این راستا در طرح تفصیلی جدید تهران برای املاک مجاور با بافت های تاریخی نیز که در حریم محدوده های ارزشمند و دارای قدمت قرار دارند نیز ضوابط ویزه ای در نظر گرفته شده است .

 

 

 

    نظرات