کاهش ۴۳ میلیون متر مکعبی حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور

کاهش ۴۳ میلیون متر مکعبی حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور

www.BanaNews.irتهران - حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه) تاکنون با یک درصد کاهش در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۵ میلیارد و ۳۷۵ میلیون مترمکب به ثبت رسید که در مقایسه با هفته گذشته نیز نزدیک به ۴۳ میلیون مترمکعب کاهش داشته است.

به گزارش بنانیوز به نقل از روابط عمومی وزارت نیرو، با توجه به بارش‌های صورت گرفته در هفته گذشته، حجم آب ورودی به سدهای کشور نیز با ۳۰۰ میلیون مترمکعب افزایش در مقایسه با هفته پیش از آن روبرو شد.

این در حالی است که، مجموع حجم آب ورودی به سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون با ۴۷ درصد کاهش در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته به چهار میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب رسید.

این میزان در مدت مشابه سال گذشته نزدیک به هشت میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب گزارش شده بود.

پیش بینی می شود با توجه به بارش‌های هفته جاری، آب موجود در مخازن سدهای کشور و حجم آب ورودی به سدها از وضعیت بهتری برخوردار شود.

از سوی دیگر، حجم آب خروجی از سدهای کشور نیز در زمان مورد بررسی با بیش از یک میلیارد متر مکعب افزایش در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزون بر شش میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب ثبت شد که در مقایسه با هفته گذشته نیز نزدیک به ۳۰۰ میلیون مترمکعب افزایش نشان می دهد.

از مجموع حجم آب خروجی از سدهای کشور، افزون بر ۶۳ درصد آن در حوضه

 

    نظرات