مجموعه مقالات نخستین همایش معماری و مصالح ساخت منتشر شد

مجموعه مقالات نخستین همایش معماری و مصالح ساخت منتشر شد

http://www.bananews.ir/بنانیوز- مجموعه مقالات نخستین همایش معماری و مصالح ساختدر پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. نخستین همایش معماری و مصالح ساخت،  ۱۸ اسفند ۱۳۹۰ توسط آموزشکده فنی و حرفه ای سما - واحد ساری و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) در این کنفرانس ۵۴ عنوان مقاله تخصصی شامل ۴۸۱ صفحه منتشر گردیده است. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در نخستین همایش معماری و مصالح ساخت

ارزیابی تجلی فن آوری درسازه ی ساختمانهای معاصر شهر تهران
بام شیبدار نمادی اقلیمی درمعماری سنتی خانه های ساری
جایگاه مصالح بوم آورد درمعماری پایدار
چوب سازه ای زیبا و محکم در بناهای شمال
سطوح زنده عنصری پایدار درمعماری سبز
مرمت و نگهداری بنا بایدها و نبایدها
مصالح هوشمندو ضرورت تغییر دربهره گیری انسان از طبیعت تامین مصالح مورد نیاز سازگار با محیط
مصالح هوشمند و کاربرد آن درمعماری
معماری امتزاج مصالح و فرهنگ
نقش مصالح ساختمانی در ایستایی سیستمهای سازه ای و برپایی فرمهای معماری

نقش مصالح نانو دربهبود کیفیت فضاهای شهری
الزامات مبنا و اصول کلیدی و انتخاب مصالح و اثر دفن درطرح ایمن ساختمان هاو معرفی نرم افزار تحلیل انفجارBLAST/FK
ارزیابی عددی تاثیر الگوی مسلح سازی توسط ژئوگرید بربهبود کمی و کیفی کمانش جانبی در ستون سنگی
ارزیابی عددی تاثیر مقاومت برشی خاک رس بربهبود کمانش جانبی ستون سنگی
استفاده از مصالح هوشمند درپوسته ساختمان بمنظور صرفه جویی درمصرفانرژی
بررسی اثرات نوع دانه بندی مصالح سنگی در افزایش مقاومت فشاری بتن
بررسی نقش استفادهاز ناحیه بادشکن درکاهش مصرف انرژی
روشها و راهکارهای مداخلات حفاظتی درسازه های گلین برتاکید بر توسعه پایدار
شاخصهای کارایی تلفن درسازه های پارچه ای کششی
مصالح نوین و کاربردهای آن درطراحی معماری
مصالح درحمامهای سنتی
نقش مصالح درساختمان های خورشیدی غیرفعال
استفاده از تکنولوژی بتن سبک درجهت کاهش خسارت ناشی از زلزله
استفادها ز نور خورشید درتامین انرژی الکتریکی منازل
اقتصاد مهندسی درمهندسی ساختمان و مدیریت ساخت وساز
بررسی مشخصات فنی مصالح تشکیل دهنده پوسته خارجی ساختمان
بررسیخواص فیزیکی و مکانیکی بتن مقاومت بالا
بررسی اثر متاکائولین برخواص مکانیکی بتن خودمتراکم
بررسی تاثیرنانوتکنولوژی برمعماری وکاربرد آن درکاهش مصرف انرژی
بررسی راهکارهای اقلیمی در مسکن سنتی شهرکرد
بررسی شیوه های کهن استخراج مصالح درایران
بررسی مصالح و عناصر کاربردی درصمعماری های - تک
بررسی نحوه استفاده از انرژی خورشیدی با بهره گیری از سیستمهای فتوولتائیک درساختمان
بررسی و توسعه وجودیت درکویر
به کارگیری ساختارهای ایمن به وسیله سازه هیا سبک ایمنی زلزله با کناف
تاثیر روانشناسی محیط درطراحی سیمای خانه های معاصر
تاثیرات روانشناسی نور و رنگ درمعماری
تاثیرروانشناسی محیطهای مسکونی برکیفیت رضایت ساکنین
تقسیم بندی و چیدمان درطراحی فضاهای داخلی مسکونی
تکنولوژی درصنعت ساختمان و معماری
جایگاه مصالح درمعماری پایدار
خانه سنتی در یزد
سابات سایه باد معماری دزفول
شبیه سازی عددی جریان دربادخان و بادخور تک سویه با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی
عدم شناخت کافی نسبت به کاربرد صحیح مصالح و نقش آن درکاهش عمر بناهای تاریخی نمونهموردی آرامگاه دانیال پیامبر (ع)
مدلهای ارتعاشی شیت های تحت نیرو در بتن مسلح
معرفی سیستم قابهای بتنی پیوسته موسوسم به روش قالب تونلی
معماری و توسعه پایدار
ملاحظات معماری درطراحی ساختمان ها در برابر زلزله و پدافند غیرعامل
نانوتکنولوژی پلی به سوی معماری پایدار
نقش احیای بافت فرسوده در توسعه پایدارشهری از دیدگاه فرهنگی
نقش دانش روانشناسی محیطی برطراحی ساختمانهای بلندمرتبه
نقشمدیریت پروژه و برنامه ریزی اجرایی دربهینه سازی صنعت ساخت و ساز
هوشمندسازی ساختمانها و نقش آنها در بهینه سازی مصرف انرژی

 

    نظرات