انتشار مجموعه مقالات دومین همایش معماری پایدار

انتشار مجموعه مقالات دومین همایش معماری پایدار

http://www.bananews.ir/مجموعه مقالات دومین همایش معماری پایداردر پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) دومین همایش معماری پایدار، ۷ اسفند ماه ۱۳۹۰ توسط آموزشکده فنی و حرفه ای سما همدانو تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس ۹۸ عنوان مقاله تخصصی شامل ۸۰۵ صفحه منتشر گردیده است. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین همایش معماری پایدار

بررسی ابعاد مختلف دستیابی به مسکن پایدار
بررسی نقش عناصر آب و خاک در پایداری مسکن کویری
شیوه های نوین صرفه جویی انرژی در ساختمان گامی نو در راستای توسعه پایدار
نماهای دو پوسته، تدبیری برای یک معماری پایدار
ملاحظات اقلیمی و مدیریت انرژی در معماری بومی (مطالعه موردی گرگان)
الزامات محیطی دیوارهای خارجی ساختمان در طراحی پایدار (مطالعه موردی گرگان)
محله پایدار با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی
بررسی تطبیقی عملکرد گرمایشی/سرمایشی اشکال مختلف ایوان در دوره های زندیه و قاجاریه در خانه های شهر تبریز
بررسی مزایای استفاده از سقف های سبز ارگانیک؛ عنصر هماهنگکننده بامحیط زیست
بررسی امکان استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر خورشیدی و بادی درساختمانهای بدون مصرف انرژی، مطالعه موردی: همدان
راهکارهای پایداری در بیمارستانها
آموزشمفاهیم مرتبط با معماری پایداری در نظام آموزش عالی، چالش-ها و راهکارها
تأثیر آلاینده ها برمصالح کالبدی شهر
تبیین الگوهای معماری پایدار در بناهای مسکونی بافت تاریخی تبریز (نمونه موردی: خانه قدکی تبریز)
تأثیر معماری مسکن ایرانی در تعاملات اجتماعی
فرسودگی بافت های قدیمی، چالشی فراروی توسعه پایدار شهری (نمونه موردی، بافت قدیم شهر کرمانشاه)
بررسی الگوی جریان در بادخان های زانویی با استفاده ازدینامیک سیالات محاسباتی
جلوههایی از مصادیق معماری پایدار در معماری سنتی شیراز
مفاهیم و دیدگاههای توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر مصدر)
نماهای دو پوسته راهکاری نو در راستای استفاده بهینه از انرژی
آس بادهای مناطق کویری ایران و پل- آسیاب های آبی شهر دزفول مصادیق معماری پایدار در معماری فراموش شده ایرانی
نگاهی نو به شوادانها در اقلیم گرم و مرطوب ایران با رویکرد معماری پایدار
بررسی انطباق پذیری معیارهای توسعه پایدار در معماری کاشان،نمونه موردی مسجد مدرسه آقا بزرگ کاشان
پایداری فرهنگی و بوم گرا با رویکرد منطقه گرایی انتقادی در مرکزی برای صلح پایدار جهانی در خاورمیانه
مصالح نوین و بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان
بازتعریف مفاهیم معماری بیونیک، رویکردی نوین در زمینه معماری پایدار
محوطه سازی در جهت صرفه جویی و نگهداری انرژی
کاربرد مواد هوشمند و سامانه مدیریت ساختمانی در معماری پایدار
بررسی نمونه های معماری پایدار در طبیعت وکاربرد آن در معماری
تجلی تفکر و جهان بینی اسلامی در اصول پایدار معماری اسلامی ایران
تحلیلِ تعاملِ اصولِ معماری سنتی ایران و خورشید نمونهی مورد مطالعه : خانهی عباسیان کاشان
بررسی عناصر معماری پایدار در معماری سنتی اقلیم سردسیر (همدان) چگونگی استفاده از این عناصر در معماری امروز کشور
مبانی نظری توسعه پایدار از دیدگاه اسلام
تجلی تکنولوژی در سازه یا نمای معماری ساختمانهای شهر تهران
بررسی عوامل پایداری شهری در بافت قدیم نایین
بررسی نقش مصالح بازیافتی و اهمیت انرژی نهفته ی آنها در روندتوسعه ی پایدار
بررسی تعامل معماری سنتی ایران با طبیعت با رویکردتوسعه پایدار
فناوری ساخت و ساختمان پایدار (پژوهشی در راستای تکنولوژی نوین ساخت در ساختمانهای پایدار، اکوتک)
مصالح هوشمند نما؛ رویکردی پایدار در معماری فردا
انرژی خورشید و کاربردهای آن
کنکاشی پیرامون ابعاد اجتماعی پایداری و رابطه ی آن با معماری
توسعه پایدار اقلیمی در طراحی بومی خانه های شهرستان اردبیل
مداخلات مرمتی با تاکید بر توسعه پایدار شهری (نمونه موردی بافت قدیم شهرایلام)
بررسی جلوه های پایداری در معماری بومی اقلیم سرد (نمونه موردی: روستای آتان،قزوین)
آرایه های معماری اسلامی و نقش آن در تزئینات معماری
آس بادهای سیستان،الگویی برگرفته ازمعماری پایدار (نمونه موردی آسباد قلعه مچی منطقه حوض دار)
بازخوانی رویکرد بوم شناختی در ارتباط با معماری پایدار (با تمرکز بر نقش رفتار در پایداری)
نقش طراحی معماری در کاهش مصرف سوخت ساختمان
بررسی پایداری در بازار ایرانی (نمونه موردی: بازار وکیل شیراز)
بررسی ضرورت ترویج معماری سبز همگام با توسعه پایدار در راستای همزیستی انسان با اکولوژی
چگونگی تجلی حس معنویت فضا در اماکن مقدس
بررسی مقایسه ای ریشهها و مؤلفه های معماری پایدار و معماری اکولوژیک
توسعه پایدار در بستر فن آوری؛ مصادیق و نمونه ها
مدرسه سبز، رویکردی پایدار درطراحی مراکز آموزشی
اجرای دیوار سبز بر بدنه ساختمانها ونقش آن درمعماری پایدار
چالش های امروز معماری و نیاز به طراحی پایدار در مناطق سردسیر ایران (نمونه مورد مطالعه شهر اردبیل)
بررسی و ارزیابی چگونگی ناپایدار یهای امنیتی کلان شهر تهران بر اساس شاخصهای توسعه پایدار شهری و معماری پایدار
معماری سنتی ایران جلوه ای از معماری پایدار
معماری کویر، نمادی از معماری پایدار
بررسی نقش نانوفناوری در تحقق معماری پایدار و صرفه جویی در مصرف انرژی
ساختمان پایدار، عنصری همخوان با اکولوژی (معرفی نمونه ها و مصادیق)
بررسی و ارزیابی چگونگی نحو ه ی عملکرد توسعه معماری پایداری شهری و تحلیل شاخصهای شهر سالم در محله ی بهارستان شهر مشهد
بررسی راهکار های طراحی پایدار در ساختمان های اداری (ادارات سبز
طراحی ساختمان پایدار با سیستم دیوار آبی خورشیدی
بررسی مدیریت انرژی در بافت مسکونی کویر با تکیه بر گونه شناسی خانه های مسکونی ، نمونه موردی سکونتگاه علی آباد
ضرورت توجه به عناصر هویتی فرهنگی درشهرامروز
مروری بر روش های پایدار سازی در معماری مسکونی شهرستان شوشتر
گذری بر انبوه سازی و میزان رضایت خانوار
شهر اکولوژیک رویکردی نو در توسعه پایدار شهری (نمونه موردی: شهر سینو سنگاپور - تیانجین چین)
تاثیر استفاده از دیوار ترومب در کاهش بار حرارتی ساختمان در اقلیم سرد
دومین همایش ملی معماری پایداربررسی تطبیقی پایداری الگوی معماری بومی ایرانومعماری غیربومی در اقلیم گرم و مرطوب
نقش عناصر چهارگانه (اربعه) در پایداری معماری
بررسی و تحلیل روشهای اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان (عایقکاری حرارتی پوسته ساختمان)
تاثیر نماهای دو پوسته در صرفه جویی انرژی ساختمان ها
بادگیر مظهر پایداری معماری بومی ایران
دومین همایش ملی معماری پایدار انرژی زیست توده الگوی نوین مناسب در بحران مصرف سوختهای فسیلی
نقش نور در تداعی عناصر اصلی معماری اسلامی با تاکید بر توسعه پایدار کالبدی و فضایی
الگوهای کهن پایداری در معماری ایران (نمونه موردی شوادان)
بام (نمای پنجم) در معماری گذشته ایران فضایی در راستای شاخصه های توسعه پایدار
مطالعه اقلیمی فضاهای زمستان نشین خانه های سنتی یزد و ارائه پیشنهاد برای بهبود وضعیت فعلی آن (نمونه موردی: خانه رسولیان)
صنعتی سازی ساختمانها همساز با معماری پایدار
بررسی تأثیرات بومی بر شکلگیری و عملکرد فضاهای شهری (نمونه موردی شهرستان یزد)
معماری پایدار : نگاهی به گذشته و آینده
بررسی نقشبتن در هماهنگی یا تناقض با توسعه پایدار زیست محیطی
نقش سامانه های خورشیدی پویا درصرفه جوئی انرژی در ساختمان
بررسی ریشه های پایداری درمعماری مسکونی بومی منطقه جلگه ای گیلان (نمونه موردی بنای شیکیلی)
تبیین راهکارهای بعد زیست محیطی در دستیابی به معماری پایدار
گونه شناسی خانه های بافت قدیم شهر بابل با رویکردی بر معماری پایدار
مفاهیم ، تعاریف و مولفه های پایداری در معماری و ساختمان
فرمهای شهری پایدار
دومین همایش ملی معماری پایدار بررسی عوامل مؤثر در شکل گیری معماری پایدار با تکیه بر فرم بنا (نمونه موردی شهر شیراز)
بام سبز، راهکاری به سوی معماری پایدار
نقش مساجد محلهای در توسعه شهری پایدار
بررسی ویژگی های معماری اسلامی در معماری پایدار
معرفی روشهای رایج عایقکاری حرارتی درساخت آپارتمانهای مسکونی * شهرهمدان در میان حلقه سه گانه مالکان ، مهندسان ناظر و شهرداریها
بررسی وجوه امنیت در معماری پایدار با مصالح مدرن ساختمانی
شاخص ها و اصول معماری پایدار در خلق معماری برتر
بافت پلکانی مساکن دامنه زاگرس مصداقی از پایداری در معماری ارگانیک

    نظرات