بازدید مدیران شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان از امکان...

بازدید مدیران شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان از امکان...

بر اساس تعاملات صورت گرفته بین مرکز آزمون، بازرسی و استاندارد نیرو (آبانیرو) و شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در خصوص درخواست آن شرکت مبنی بر راه‌اندازی آزمایشگاه شبکه‌های هوشمند در شبکه‌های توزیع در محل آن شرکت، جلسه‌‌ای با هماهنگی مرکز آبانیرو و با حضور مدیر دفتر تحقیقات، مدیر دفتر فناوری و اطلاعات و مدیر گروه هوشمندسازی آن شرکت و نمایندگان پژوهشکده توزیع، مرکز توسعه فناوری شبکه هوشمند برق و انرژی و مرکز آبانیرو در تاریخ 1401/10/18 در پژوهشگاه نیرو برگزار گردید. در این جلسه توانمندی‌ها و امکانات آزمایشگاهی پژوهشگاه نیرو در حوزه فناوری شبکه هوشمند، فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت سایبری و زمینه های همکاری در این زمینه تشریح گردید.
در ادامه جلسه، بازدید از آزمایشگاه مخابرات صنعت برق، آزمایشگاه لینک‌های مخابراتی صنعت برق و پایلوت آزمایشگاهی امنیت سایبری سامانه اتوماسیون شبکه توزیع برق انجام گردید.
لینک اصل خبر در سایت پژوهشگاه نیرو

    منبع خبر

    پژوهشگاه نیرو

    پژوهشگاه نیرو یک دانشگاه در شهر تهران می باشد

      نظرات