برگزاری جلسه اعطای احکام بازرسین منتخب سازمان باحضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی

برگزاری جلسه اعطای احکام بازرسین منتخب سازمان باحضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی یک انجمن در شهر تبریز می باشد

   نظرات