ساخت جرثقیل ۳۰ تنی در کشور

ساخت جرثقیل ۳۰ تنی در کشور

متخصصان کشورمان با حمایت شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، جرثقیل ۳۰ تنی را در شهر اراک ساختند.www.BanaNews.ir

داریوش امیرسرداری گودرزی، معاون فنی مدیر خطوط لوله شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران با اعلام این خبر گفت: با ساخت این جرثقیل که توان تردد در جاده های ترانزیتی را دارد، صنعت نفت از واردات این کالا بی نیاز شد.وی افزود: بر اساس نیازی که به ماشین آلات سنگین برای پشتیبانی عملیات و تعمیرات خطوط لوله وجود دارد ، ساخت این جرثقیل در دستور کار قرار گرفت.

گودرزی گفت: این طرح که در دو سال به انجام رسید علاوه بر افزایش ظرفیت های داخل، سبب قطع وابستگی به خارج و ایجاد اشتغال در کشور می شود. شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ۱۳۰۰ دستگاه انواع ماشین آلات سنگین و ساختمانی و ۱۲۰۰ دستگاه ماشین آلات سبک برای پشتیبانی عملیات دارد که باید به تدریج جایگزین شود.

شاسا

    نظرات