مجموعه مقالات چهارمین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها

مجموعه مقالات چهارمین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها

مجموعه مقالات چهارمین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارهادر پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) چهارمین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها، ۱۴ و ۱۵ دی ماه ۱۳۹۰ توسطمرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه شریفو تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس ۱۴ عنوان مقاله تخصصی شامل ۳۲۹ صفحه منتشر گردیده است. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در چهارمین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها

برآورد زمان انتظاری دوره های رونق و رکود بازار مسکن به روش الگوی خود توضیح برداری تناوبی مارکوف
ساختار قانونی تصویب عوارض شهرداری و بررسی عملکرد مصوبات شورای اسلامی شهر درکاهش وابستگی تامین مالی شهرداری به درآمدهای ساختمانی مورد مطالعه شهراصفهان
اوراق صکوک مضاربه موازی الگویی نوین درتامین مالی شهرداریها
تامین مالی پروژه های شهری با رویکرد پروژه محوراسلامی
صکوک ترکیبی استصناع - اجاربه شرط تملیک ابزاری برای تامین مالی پروژه های شهرداریها
اوراق جعاله ابزار نوین تامین مالی اسلامی پروژه های شهری بازسازی واحداث
خصوصی سازی خدمات شهری روشی پایدار درتامین مالی شهرداریها مطالعه موردی شهرداری تهران
عوامل موثر بربهبود فضای سرمایه گذاری داخلی و خارجی در شهر تبریز
روشهای تامین مالی بخش حمل و نقل شهری
روشی مطلوب برای تامین منابع مالی حوزه حمل و نقل و ترافیک کلان شهر تهران
آسیب شناسی حقوقی تامین منابع مالی درپروژه های عمرانی شهری
وام های سندیکایی، راهکاری برای حل مشکل تامین مالی پروژه های شهری درایران
نقش دولت در تامین منابع مالی احیای بافت های فرسوده
ارزیابی و اولویت بندی ابزارهای تامین مالی پروژه های شهری با استفاده از تکنیک سلسله مراتبی فازی

    نظرات