محدودیت‌های تازه برای اصناف بدون پروانه

«از این پس محدودیت‌ واحدهای بدون پروانه کسب در استفاده از امکانات و تسهیلات صنوف افزایش می‌یابد.»

رییس شورای اصناف در گفت‌وگو با «شابا»، با تاکید بر اینکه از فعالیت واحدهای بدون پروانه کسب جلوگیری می‌شود، ادامه داد: با توجه به اینکه روند صدور پروانه کسب تسهیل و تسریع شده است، واحدهای فاقد پروانه باید هرچه سریع‌تر برای طی مراحل قانونی دریافت پروانه اقدام کنند. قاسم نوده فراهانی ، فعالیت واحدهای فاقد پروانه کسب را خلاف قانون دانست و گفت: همان طور که با رانندگان بدون گواهینامه برخورد می‌شود باید با این واحدها نیز به عنوان متخلف به شدت برخورد شود. رییس شورای اصناف کشور با اشاره به بسته حمایتی اصناف در زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها‌، از افزایش محدودیت برای واحدهای فاقد پروانه در استفاده از امکانات و تسهیلات ارائه شده خبر داد و گفت: این واحدها نمی‌توانند از تسهیلات در نظر گرفته شده در بسته حمایتی اصناف بهره‌مند شوند. گفته می شود که ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد صنفی فعال در کشور وجود دارند که از این میان بیش از یک میلیون واحد صنفی فاقد پروانه هستند.

 

    نظرات