شهرداری قزوین صاحب رتبه برتر شد

شهرداری قزوین صاحب رتبه برتر شد

http://www.bananews.irشهردار قزوین گفت: شهرداری قزوین در اجرای مقررات ملی ساختمان صاحب رتبه برتر شد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مسعود نصرتی در این باره اظهارداشت: کسب عنوان برتر در اجرای مقررات ملی ساختمان توسط شهرداری قزوین برای چهارمین بار متوالی حاصل تعامل و همکاری با دستگاه ‌های مرتبط است.

وی افزود: کسب عنوان برتر در اجرای مقررات ملی ساختمان توسط شهرداری قزوین برای چهارمین بار متوالی نشان دهنده تعامل خوب مدیریت شهری با دستگاه هایی از جمله شرکت های ساختمانی، پیمانکاران، انبوه سازان، سازمان نظام مهندسی ساختمان در امور نظارت بر عملکرد مهندسین ناظر است.

شهردار بیان کرد: انتخاب این عنوان برای شهرداری بر اساس امتیازبندی ها و سرفصل های انتخاب عنوان برتر در مقررات ملی ساختمان توسط وزارت راه و شهرسازی است.

نصرتی تصریح کرد: انسجامی که در حوزه‌ های شهرسازی و معماری، معاونت عمرانی و سازندگان بخش خصوصی وجود دارد این نتیجه را به وجود آورده است.

شهردار قزوین با بیان اینکه با کسب این عنوان حساسیت مدیریت شهری به این موضوع بیشتر شده است تا جایگاه خود را در سطح کشور حفظ کند گفت: برای اجرای پروژه های عمرانی با کیفیت مطلوب باید بیشتر از گذشته تلاش شود.

 

    نظرات