کتاب طراحی و اجرای روسازی بتنی منتشر شد.

کتاب طراحی و اجرای روسازی بتنی منتشر شد.

بنانیوز- کتاب طراحی و اجرای روسازی بتنی با موضوع طراحی به کمک کامپیوتر منتشر شد.www.BanaNews.ir

نویسنده این کتاب همایون بهشتی مآل و توسط خدمات نشر کیان رایانه سبز منتشر شده است.

در این کتاب مباحث ضوابط اجرای بتن روسازی ، طراحی کف محوطه های صنعتی ، اجرای کف بتنی نقش برجسته ی تزئینی ، علل خرابی روسازی های بتنی مطرح می شود.

 

    نظرات