کتاب عبوراز البرز (کندوکاوی درمسائل توسعه پایدار ایران)

کتاب عبوراز البرز (کندوکاوی درمسائل توسعه پایدار ایران)

www.BanaNews.irبه گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) کتاب عبور از البرز - کندوکاوی در مسائل توسعه پایدار ایران- با موضوع تونل ها، تونل های ریلی، تونل های ریلی- ایران و راه آهن- ایران توسط آقایان مهندس محسن هاشمی و مهندس محمدعلی کرونی تالیف و در انتشارات کیان رایانه سبز منتشر شده است.

 

 

    نظرات