درخواست برای اجباری شدن توزین کانتینرها قبل از بارگیری

درخواست برای اجباری شدن توزین کانتینرها قبل از بارگیری

www.BanaNews.irسازمان بین‌المللی دریانوردی در پی ناموفق ماندن اجرای دستورالعمل‌های داوطلبانه در زمینه کانتینرهای مازاد ظرفیت بارگیری خواستار قانونمند شدن این موضوع شد.

به گزارش «مانا» به نقل از لویدزلیست، انجمن بین‌المللی کشتیرانی (WSC) و اتاق بین‌المللی کشتیرانی (ICS) خواستار اجباری شدن توزین تمامی کانتینرها قبل از بارگیری شدند.

این دو نهاد اضافه شدن ضمیمه‌ای به پیمان ایمنی زندگی دریایی (SLS) و مذاکره با کمیته ایمنی دریایی IMO برای در دستور کار قرار گرفتن موضوع کانتینرهای مازاد ظرفیت بارگیری شده را خواستار شدند.

این خواسته بعد از این که این سازمان‌ها در طول دو سال اخیرتلاش کرده‌اند با ذکر خطرات بالقوه جانی ناشی از اظهار نادرست وزن کانتینرها، موضوع را به صاحبان بار تفهیم کنند، مطرح شده است.

اما به نظر می‌رسد، مجموعه توصیه‌های منتشر شده تحت عنوان Guidelines on Industry Best Practices در نشریه Safe Transport of Containers by Sea در ماه دسامبر سال ۲۰۰۸، موثر نبوده است.

این دستورالعمل‌ها بیشتر برای پیشگیری از این موضوع ارائه شده بودند که محتوا و وزن یک کانتینر اغلب اوقات بسیار متفاوت از اطلاعاتی بود که توسط ذینفعان بار ارائه می‌شد.

شرکت‌های حمل کانتینر با شرح مواردی مانند خطرات بالقوه، چیدمان نادرست بار در کشتی و ...تمام تلاش خود را برای توضیح اینکه چرا اطلاعات نادرست می‌تواند تا اندازه زیادی خطرناک باشد، انجام دادند.

اما این تلاش‌ها به حل موضوع منجر نشده است و WSC و ICS بر این عقیده‌اند که تنها گزینه عملی، اعمال مقررات اجباری در این زمینه است.

به گفته یکی از مالکان کشتی کانتینرها باید قبل از بارگیری روی کشتی وزن شوند اما در نبود مقررات قانونی که اپراتورهای بنادر را ملزم به توزین همه کانتینرها قبل از قرار گرفتن روی کشتی کند، به نظر می‌رسد مشکلات مختلف در این زمینه همچنان وجود خواهد داشت.

به طوری که در این زمینه، IMO باید قوانین بین‌المللی جهانشمول وضع کند که ایجاب کند کانتینرها توسط ترمینال‌های دریایی بعد از دریافت و قبل از بارگیری روی کشتی توزین شده و اوزان واقعی کانتینرها برای اپراتورهای کشتی جهت بارچینی درست کشتی در دسترس باشد.

شماری از اپراتورهای بنادر پیشرو در سال‌های اخیر عنوان کرده‌اند که توزین کانتینرها در ورودی بنادر مساله غیرممکنی نیست.

این در حالی است که WSC و IMO توزین کانتینرها را امری عملی و شدنی می‌دانند.

در سال‌های اخیر، همه کانتینرهای صادراتی در کشور آمریکا توزین شده‌اند و مساله‌ای در این زمینه گزارش نشده است. این گونه روش توزین کانتینرها همچنین در برخی از کشورهای دنیا نیز به کار گرفته شده است.

به گفته WSC و ICS اطلاعات موثقی که میزان کانتینرهای مازاد ظرفیت بارگیری شده را نشان دهد، در دسترس نیست.

با این حال، مساله جدی است و تا حد زیادی می‌توان گفت در هر مسیری وجود دارد. برخی از شرکت‌های کشتیرانی گزارش می‌دهند که بیشتر بودن سه الی هفت درصدی مجموع وزن کل بار واقعی کشتی از میزان اظهار شده، امری معمول است.

در برخی موارد استثنایی نیز، خطوط کشتیرانی نمونه‌هایی را گزارش کرده‌اند که در آنها کانتینرهای دارای مازاد وزن یا با وزن‌های اظهار شده نادرست، حدود ۱۰ درصد از وزن کل بارهای یک کشتی را تشکیل می‌دهد.

بنابراین با خطرات بسیاری که به برخی از آنها اشاره شد، در حال حاضر مالکان کشتی در پی حمایت قانون‌گذاران هستند و معتقدند موضوع مورد بحث، موضوع در خور توجهی است که IMO از WSC و ICS برای ایجاد توافقنامه‌های بین‌المللی در این زمینه حمایت کامل خواهد کرد.

 

 

    نظرات