میزان جریمه موجران متخلف مشخص شد

در صورت عدم رعایت سقف و عدم ارائه اسناد مذکور توسط موجرین، بنگاه‌های مشاور املاک مکلف به ارسال این قراردادها به سازمان امور مالیاتی هستند. در این تبصره الحاقی آمده است: شعب تعزیرات حکومتی مجازند در صورت احراز تخلفات موضوع ماده (۱۷) قانون نظام صنفی در واحدهای صنفی بنگاه‌های مشاورین املاک، علاوه بر افزایش ۱۰ برابری جریمه نسبت به صدور دستور پلمپ واحد صنفی و نصب تابلو با درج نوع تخلفات به مدت یک ماه اقدام کنند. در این تبصره الحاقی نیز آمده است: در راستای کاهش التهابات مسکن و به منظور جلوگیری از معاملات سفته بازی، خانه‌ واحدهای احداثی در طرح‌های حمایتی تامین مسکن مانند اقدام ملی یا نهضت ملی مسکن، ثبت تمام معاملات مربوط به انتقال حق انتفاع اراضی یا اعیان یا امتیاز ثبت نام در این طرح‌ها باید از طریق سامانه طرح‌های حمایتی تامین مسکن، بخش معاملات ثانویه و با تایید وزارت راه و شهرسازی برای متقاضیان ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات