استعلام بهاء خرید خدمات تاسیسات ساختمانی و امورات رادیاتورسازی

استعلام بهاء خرید خدمات تاسیسات ساختمانی و امورات رادیاتورسازی

به گزارش شهریار ، علاقمندان می توانند تا ساعت ۱۳ روز دوشنبه مورخ  ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ به سامانه ستاد به آدرس  setadiran.ir(بخش خرید) مراجعه و نسبت به اخذ اسناد استعلام بهاء طبق شرایط،   مندرج در سامانه اقدام و در این استعلام بهاء شرکت کنند.
ضمنا" شماره نیاز در سامانه ستاد جهت سهولت دسترسی بشرح ذیل است:
۱۱۰۲۰۹۵۰۵۰۰۰۰۰۷۰  خرید خدمات تاسیسات ساختمانی
۱۱۰۲۰۹۵۰۵۰۰۰۰۰۷۱   امورات رادیاتورسازی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات