صدور پیش پروانه ساخت ۴ شهرک در استان البرز

صدور پیش پروانه ساخت ۴ شهرک در استان البرز

وی با بیان اینکه ساخت شهرک‌های مسکونی یکی از اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی در جهت اجرای طرح نهضت ملی مسکن است، افزود: در این جلسات چالش‌های زیرساختی، مسائل شهرسازی، جمعیتی، اقلیمی و فرهنگی هر شهرک بررسی خواهد شد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات