فرودگاه پیام باید قطب تولید قطعات در بخش هوایی شود

فرودگاه پیام باید قطب تولید قطعات در بخش هوایی شود

به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری محمدی بخش با بیان اینکه امروز سازمان هواپیمایی کشوری شتاب دهنده صنعت است و تلاش دارد برای رفع نیازهای داخلی و کشورهای همسایه بکوشد پیشنهاد داد: با راه اندازی پروازهای کارگو پل هوایی منطقه بین مطنقه ویژه اقتصادی پیام و منطقه جبل علی ایجاد شود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات