افزایش ۳۸٫۶ درصد پروانه های ساختمانی صادر شده در شهر تهران

افزایش ۳۸٫۶ درصد پروانه های ساختمانی صادر شده در شهر تهران

www.bananews.irمرکز آمار ایران اعلام کرد: تعداد هشت هزار و ۴۸۱ پروانه ساختمانی در زمستان سال ۱۳۹۰ ازسوی شهرداری شهر تهران صادر شده که نسبت به زمستان سال قبل از آن حدود ۳۸٫۶ درصد افزایش داشته است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) نتایج طرح جمع آوری پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور در زمستان سال ۱۳۹۰ که توسط مرکز آمار ایران انجام شده ، نشان می دهد، از کل پروانه های صادر شده هشت هزار و ۴۵۸ پروانه (۹۹٫۷ درصد ) مربوط به افزایش بنا و ۲۳ پروانه(۰٫۳درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده است.

پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به فصل زمستان سال ۱۳۸۹ حدود ۳۸٫۷ درصد و نسبت به فصل پاییز سال ۱۳۹۰ حدود ۹۷٫۴ درصد افزایش داشته است.

مجموع مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در زمستان سال گذشته بالغ بر ۹۷۷۷ هزار مترمربع بوده که نسبت به فصل گذشته حدود ۴۵٫۸ درصد و نسبت به سال گذشته حدود ۹۵٫۲درصد افزایش داشته است.

همچنین متوسط مساحت زیر بنای ساختمان حدود یکهزار و ۱۵۶ مترمربع محاسبه شده است.

تعداد واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در زمستان سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۶۰ هزار و ۱۲۸ واحد بوده که نسبت به فصل پیش از آن بیش از ۳۸٫۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال ۱۳۸۹ حدود ۸۳٫۶ درصد افزایش داشته است.

با توجه به تعداد پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در شهر تهران متوسط تعداد واحد مسکونی در این دسته از پروانه ها ۷٫۱ واحد بوده است.

مجموع مساحت زمین پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان حدود ۲۲۰۲ هزار مترمربع بوده که نسبت به فصل گذشته حدود ۴۱٫۵ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت احداث ساختمانی حدود ۲۶۰ مترمربع بوده است.

    نظرات