قیمت مسکن در آینده چه تغییری خواهد کرد؟

عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان مسکن تصریح کرد: من به عنوان فردی که در بازار مسکن سالیان سال فعالیت کردم، کاهش ۲۰ درصدی قیمت مسکن را تحت هیچ شرایطی رصد نکردم و بازار نیز همچون گذشته در شرایط خاصی قرار دارد و هیچ تغییرات بنیادی در بازار مسکن رخ نداده است. پورحاجت عنوان کرد: به نظر می‌رسد افزایش قیمت مسکن کماکان به عنوان بازیگر اصلی در ماه‌های آینده کشور خواهد بود؛ کمااینکه با وجود تمام صحبت هایی که در خصوص کنترل تورم یا ورود نهادهای نظارتی در بازار مسکن شد، اما مشاهده می‌کنیم که تمام صحبت‌ها در حد گفتمان ژورنالیستی باقی مانده و ما امروز به عنوان کسانی که کف بازار مسکن فعالیت می‌کنیم، می‌بینیم مصالح ساختمانی از ابتدای سال تاکنون دچار نوسانات شده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات